کد تعرفه

38247900

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ سایر

Other.

کد تعرفه

38247900

شرح تعرفه

ـ ـ سایر

Other.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 412،066 12،987،621،944 1،415،987 3.44
1386 58،240 119،372،800 12،800 0.22 651،748 18،607،242،039 1،997،338 3.06
1387 0 0 0 - 392،764 13،179،685،243 1،395،599 3.55
1388 0 0 0 - 181،970 6،820،711،982 687،759 3.78
1389 0 0 0 - 62،880 3،855،175،850 372،357 5.92
1390 2،000 32،880،000 3،000 1.50 130،129 5،816،068،843 520،974 4.00
1391 0 0 0 - 8،156 791،586،281 38،622 4.74
1392 23،820 728،610،803 29،411 1.23 2،340 407،230،994 16،398 7.01
1393 16،640 706،231،199 28،197 1.69 1،102 128،224،682 4،807 4.36
1394 0 0 0 - 6،925 614،009،094 20،589 2.97
1395 0 0 0 - 67،847 3،250،171،972 105،036 1.55
1396 0 0 0 - 135،056 6،941،956،686 199،432 1.48
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 640,008 - 202,931 - 2,052,983 - 6,774,898 -
Cron Job Starts