کد تعرفه

38248800

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ دارای اترهای تترا- پنتا- هگزا- هپتا- یا اکتا برومودی فنیل

Containing tetra penta hexa hepta or octabromodiphenyl

کد تعرفه

38248800

شرح تعرفه

ـ ـ دارای اترهای تترا- پنتا- هگزا- هپتا- یا اکتا برومودی فنیل

Containing tetra penta hexa hepta or octabromodiphenyl

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 40،000 401،040،000 12،000 0.30 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 40,000 - 12,000 - 0 - 0 -