کد تعرفه

38249960

برگشت شرح تعرفه

--- فسفونیک اسید، متیل-،پلی گلیکول استر (اگزولیت (OP 560

Phosphonic acide methyl polyglycol estor Exolit OP 560

کد تعرفه

38249960

شرح تعرفه

--- فسفونیک اسید، متیل-،پلی گلیکول استر (اگزولیت (OP 560

Phosphonic acide methyl polyglycol estor Exolit OP 560

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 300 14،345،153 442 1.47
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 0 - 0 - 300 - 442 -
Cron Job Starts