کد تعرفه

3825

برگشت شرح تعرفه

پسمانده‌های صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته که در جای دیگر گفته‌نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛ زباله شهرداری؛ گل و لای فاضلاب، سایر زباله مذکور در یادداشت 6 این فصل:

Residual products of the chemical or allied industries not elsewhere specified or included municipal waste sewage sludge other wastes specified in Note 6 to this Chapter.

کد تعرفه

3825

شرح تعرفه

پسمانده‌های صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته که در جای دیگر گفته‌نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛ زباله شهرداری؛ گل و لای فاضلاب، سایر زباله مذکور در یادداشت 6 این فصل:

Residual products of the chemical or allied industries not elsewhere specified or included municipal waste sewage sludge other wastes specified in Note 6 to this Chapter.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 1،922،843 3،974،247،500 434،267 0.23 974،000 5،226،775،368 565،852 0.58
1386 14،080 13،008،512 1،408 0.10 30 7،195،280 777 25.90
1387 0 0 0 - 50،210 772،345،694 83،317 1.66
1388 305،300 250،042،950 25،030 0.08 0 0 0 -
1389 47،450 246،526،475 23،725 0.50 0 0 0 -
1390 118،010 109،724،896 10،502 0.09 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 3،600 144،088،200 5،400 1.50 0 0 0 -
1394 1،620،000 20،246،476،500 719،235 0.44 0 0 0 -
1395 301،596 1،220،498،988 37،788 0.13 180،620 332،246،002 10،891 0.06
1396 36 6،823،000 200 5.56 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 5,337,132 - 1,703,188 - 1,204,860 - 660,837 -
Cron Job Starts