کد تعرفه

38260000

برگشت شرح تعرفه

سوخت بیودیزل (Biodiesel)‌ و مخلوط ‌های آن که فاقد یا دارای کمتر از70% وزنی روغن‌های نفتی یا روغن های حاصل از مواد معدنی قیری میباشد.

Biodiesel and mixtures there of not containing or containing less 70% by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals.

کد تعرفه

38260000

شرح تعرفه

سوخت بیودیزل (Biodiesel)‌ و مخلوط ‌های آن که فاقد یا دارای کمتر از70% وزنی روغن‌های نفتی یا روغن های حاصل از مواد معدنی قیری میباشد.

Biodiesel and mixtures there of not containing or containing less 70% by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 128,922 - 50,327 - 0 - 0 -
Cron Job Starts