کد تعرفه

02102000

برگشت شرح تعرفه

ـ گوشت حیوانات از نوع گاو

Meat of bovine animals

کد تعرفه

02102000

شرح تعرفه

ـ گوشت حیوانات از نوع گاو

Meat of bovine animals

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 46،090 342،510،071 12،444 0.27 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 118،600 1،034،951،040 32،022 0.27 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 164,690 - 44,466 - 0 - 0 -