کد تعرفه

030199

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ سایر:

Other

کد تعرفه

030199

شرح تعرفه

ـ ـ سایر:

Other

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 192،578 2،110،187،344 228،773 1.19 9،000 339،615،720 37،080 4.12
1386 1،491 23،854،391 2،560 1.72 0 0 0 -
1387 2،907 45،114،588 4،602 1.58 0 0 0 -
1388 20،600 656،629،936 65،981 3.20 1،795 215،684،039 21،623 12.05
1389 96،030 2،947،802،963 284،761 2.97 320 229،305،836 22،091 69.03
1390 145،015 4،308،603،691 401،962 2.77 0 0 0 -
1391 271،940 16،409،834،587 811،555 2.98 0 0 0 -
1392 31،800 6،347،296،235 255،472 8.03 224 212،508،935 8،574 38.28
1393 22،830 2،454،901،403 93،965 4.12 0 0 0 -
1394 1،680 343،081،800 11،592 6.90 3،750 1،592،805،551 54،567 14.55
1395 575،450 53،969،908،050 1،676،350 2.91 100 1،204،827،400 39،760 397.60
1396 48،020 6،429،750،500 196،594 4.09 46،338 47،849،656،270 1،384،196 29.87
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 1,410,341 - 4,034,167 - 101,154 - 7,325,094 -
Cron Job Starts