کد تعرفه

03031300

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ماهیهای آزاد اقیانوس اطلس (salmo salar) و ماهی آزاد دانوب (hucho hucho)

Atlantic salmon Salmo salar and Danube salmon Hucho hucho

کد تعرفه

03031300

شرح تعرفه

ـ ـ ماهیهای آزاد اقیانوس اطلس (salmo salar) و ماهی آزاد دانوب (hucho hucho)

Atlantic salmon Salmo salar and Danube salmon Hucho hucho

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 127،546 6،555،547،556 534،710 4.19
1392 0 0 0 - 191،424 30،560،118،529 1،225،255 6.40
1393 0 0 0 - 477،313 91،289،090،116 3،424،248 7.17
1394 0 0 0 - 477،225 97،179،237،301 3،306،373 6.93
1395 0 0 0 - 553،792 135،423،700،161 4،279،625 7.73
1396 40،000 5،190،240،000 159،950 4.00 597،133 172،317،806،800 4،865،875 8.15
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 40,000 - 159,950 - 2,641,196 - 19,314,188 -