کد تعرفه

03032400

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)

Catfish Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp

کد تعرفه

03032400

شرح تعرفه

ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)

Catfish Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 20،700 530،189،100 20،700 1.00 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 24،400 1،330،600،320 43،920 1.80 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 1,503,605 - 2,006,440 - 0 - 0 -
Cron Job Starts