کد تعرفه

0505

برگشت شرح تعرفه

پوست و سایر اجزای پرندگان، با پر یا کرک، پر و اجزای پر (حتی لبه گرفته شده)، کرک خام یا فقط پاک کرده، ضدعفونی شده یا به منظور حفاظت عمل‌آورده‌شده، پودر و آخال پر یا اجزای پر.

Skins and other parts of birds with their feathers or down feathers and parts of feathers whether or not with trimmed edges and down not further worked than cleaned disinfected or treated for preservation powder and waste of feathers or parts of feathers.

کد تعرفه

0505

شرح تعرفه

پوست و سایر اجزای پرندگان، با پر یا کرک، پر و اجزای پر (حتی لبه گرفته شده)، کرک خام یا فقط پاک کرده، ضدعفونی شده یا به منظور حفاظت عمل‌آورده‌شده، پودر و آخال پر یا اجزای پر.

Skins and other parts of birds with their feathers or down feathers and parts of feathers whether or not with trimmed edges and down not further worked than cleaned disinfected or treated for preservation powder and waste of feathers or parts of feathers.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 107 46،160،083 5،002 46.75
1386 14،490 76،098،595 8،212 0.57 15،670 80،056،211 8،654 0.55
1387 8،954 63،468،903 6،466 0.72 0 0 0 -
1388 1،891 11،327،846 1،135 0.60 365 9،398،380 947 2.59
1389 1،065 105،362،130 10،130 9.51 0 0 0 -
1390 500 3،180،600 300 0.60 0 0 0 -
1391 18،356 210،296،212 16،721 0.91 480 129،708،812 5،274 10.99
1392 18،225 286،826،010 11،535 0.63 2،000 249،853،050 10،050 5.03
1393 289،105 4،136،559،791 155،654 0.54 0 0 0 -
1394 45،901 873،052،279 29،287 0.64 0 0 0 -
1395 22،967 3،946،229،111 127،203 5.54 0 0 0 -
1396 3،660 156،376،200 4،800 1.31 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 456,734 - 418,249 - 18,622 - 29,927 -
Cron Job Starts