کد تعرفه

0506

برگشت شرح تعرفه

استخوان و استخوان توی شاخ (Horn-Cores)، کار نشده، چربی گرفته، آماده شده به طور ساده (ولی بریده نشده به شکل معین)، عمل‌آورده شده با اسید یا ژلاتین گرفته شده، پودر و آخال این مواد.

Bones and horncores unworked defatted simply prepared but not cut to shape treated with acid or degelatinised powder and waste of these products.

کد تعرفه

0506

شرح تعرفه

استخوان و استخوان توی شاخ (Horn-Cores)، کار نشده، چربی گرفته، آماده شده به طور ساده (ولی بریده نشده به شکل معین)، عمل‌آورده شده با اسید یا ژلاتین گرفته شده، پودر و آخال این مواد.

Bones and horncores unworked defatted simply prepared but not cut to shape treated with acid or degelatinised powder and waste of these products.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 131،450 2،981،180،749 322،939 2.46
1386 0 0 0 - 521،303 6،668،631،217 717،269 1.38
1387 6،132 91،083،734 9،272 1.51 1،077،740 4،386،795،271 445،594 0.41
1388 4،351 19،574،739 2،027 0.47 2،300،696 6،237،782،996 629،894 0.27
1389 0 0 0 - 2،151،900 5،808،379،492 566،119 0.26
1390 0 0 0 - 1،900،120 5،927،773،854 542،097 0.29
1391 0 0 0 - 1،309،740 6،756،820،796 486،963 0.37
1392 0 0 0 - 3،108،189 36،250،665،760 1،461،013 0.47
1393 0 0 0 - 1،489،715 23،761،026،418 895،149 0.60
1394 0 0 0 - 2،460،870 43،791،738،845 1،476،686 0.60
1395 0 0 0 - 1،145،079 21،278،753،692 687،084 0.60
1396 1،250 139،214،790 4،290 3.43 821،946 16،929،614،150 493،168 0.60
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 23,251 - 31,067 - 18,418,748 - 8,723,975 -
Cron Job Starts