کد تعرفه

09023010

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ چای کیسه‌ای

Tea bag

کد تعرفه

09023010

شرح تعرفه

ـ ـ ـ چای کیسه‌ای

Tea bag

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 37،437 1،280،178،506 139،315 3.72 0 0 0 -
1386 37،147 1،126،373،674 121،028 3.26 0 0 0 -
1387 40،085 196،459،552 20،172 0.50 0 0 0 -
1388 15،869 164،801،686 16،802 1.06 0 0 0 -
1389 3،999 103،511،669 9،979 2.50 0 0 0 -
1390 20،317 179،161،258 16،568 0.82 26،400 857،379،450 79،021 2.99
1391 15،728 518،008،070 22،655 1.44 0 0 0 -
1392 16،326 582،563،989 23،440 1.44 5،743 428،098،064 17،237 3.00
1393 24،029 7،000،655،224 259،633 10.80 24،023 3،535،118،367 126،916 5.28
1394 11،148 8،557،406،157 304،294 27.30 7،714 696،084،312 23،142 3.00
1395 10،170 8،460،011،639 266،548 26.21 3،157 306،102،720 9،471 3.00
1396 22،136 9،785،875،124 296،912 13.41 16،691 1،457،407،613 44،278 2.65
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 254,391 - 1,497,346 - 105,329 - 425,703 -
Cron Job Starts