آمار و اطلاعات
اشتراک آمار و اطلاعات
100,000 
اعتبار زمانی 6 ساعت

دسترسی ها پس از خرید:

دریافت اطلاعات تماس مجوز های صنعتی

دسترسی به بخش فیلتر آمار واطلاعات صنعتی و اصناف

بلافاصله پس از پرداخت فعال می شود

 

اشتراک 6 ساعته 100،000 ریال

اشتراک 1 روزه 200،000 ریال

اشتراک 7 روزه 500،000 ریال

اشتراک 30 روزه 1،000،000 ریال

اشتراک 6 ماهه 3،000،000 ریال 

 

مالیات بر ارزش افزوده به مبالغ فوق اضافه می شود.

ادامه
دانلود
اشتراک دانلود
100,000 
اعتبار زمانی 1 ماه

اشتراک دانلود فایل به مدت یک ماه

محدودیت تعداد دانلود: ندارد

اعتبار زمانی: یک ماه

بلافاصله پس از پرداخت فعال می شود

 

مالیات بر ارزش افزوده به مبالغ فوق اضافه می شود.

 

این اشتراک صرفا جهت دانلود فایلهای موجود در منوی دانلود می باشد و با خرید آن، اطلاعات تماس واحدهای صنعتی و فیلترهای بخش آمار و اطلاعات واحدهای صنعتی در دسترس شما قرار نمی گیرد.

Unable to load tooltip content.