اشتراک مورد نظر را انتخاب کنید

آمار و اطلاعات
اشتراک آمار و اطلاعات
200000 
اعتبار زمانی 1 روز

دسترسی ها پس از خرید:

دریافت اطلاعات تماس مجوز های صنعتی

دسترسی به بخش فیلتر آمار واطلاعات صنعتی و اصناف

دسترسی به بخش آمار واردات و صادرات

دانلود فایل‌ها موجود  در منوی دانلود

بلافاصله پس از پرداخت فعال می شود

 

اشتراک 1 روزه 200،000 ریال

اشتراک 7 روزه 500،000 ریال

اشتراک 30 روزه 1،000،000 ریال

اشتراک 6 ماهه 3،000،000 ریال 

 

مالیات بر ارزش افزوده به مبالغ فوق اضافه می شود.

ادامه
Unable to load tooltip content.
Cron Job Starts