WhatsApp
پیام در واتساپ

اشتراک مورد نظر را انتخاب کنید

آمار و اطلاعات
اشتراک آمار و اطلاعات
1000000 
اعتبار زمانی 1 روز

دسترسی ها پس از خرید:

دریافت اطلاعات تماس مجوز های صنعتی   ؟

دسترسی به بخش فیلتر آمار واطلاعات صنعتی و اصناف

دسترسی به بخش آمار واردات و صادرات

دانلود فایل‌ها موجود  در منوی دانلود

بلافاصله پس از پرداخت آنلاین فعال می شود

 

اشتراک 1 روزه 100 هزار تومان

اشتراک 7 روزه 200 هزار تومان

اشتراک 30 روزه 300  هزار تومان

اشتراک 3 ماهه 600 هزار تومان

اشتراک 6 ماهه 1.2 میلیون تومان

 

استفاده از یک کاربری در چند سیستم بصورت همزمان مجاز نمی باشد.

برای دریافت کد تخفیف عضو کانال تگرام شوید

Cron Job Starts

Cron Job Starts
ادامه
Unable to load tooltip content.
Cron Job Starts