WhatsApp
09033336624
one-time-environmental-biodegradable-cutlery
one-time-environmental-biodegradable-cutlery oud-1 oud-2 oud-3 oud-4

امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید کیسه و ظروف گیاهی زیست تخریب پذیر

فروشنده: آرمانین
4.80953 5 21 Product
300 هزار تومان IRR


مشخصات فنی

دارد
دارد
دارد
دارد
292 صفحه
1397/07
-
-
گذر زمان و پیشرفت صنایع از یک سوء، ارتقاء سطح فرهنگ جوامع و افزایش تقاضا برای کالاهای بهداشتی از سوی دیگر باعث شده اند که امروزه انواع ظروف یکبار مصرف جزو لوازم جدایی ناپذیر زندگی روزانه ما شوند. ظروف یکبار مصرف از مواد مختلفی تولید می شوند. انواع ظروف یکبار مصرف عبارتند از:

• پلیمری یا پلاستیکی
• کاغذی
• آلومینیومی
• پوسیدنی گیاهی
واژه ‌زيست ‌تخريب‌پذير ‌به ‌معني ‌موادي ‌است ‌كه ‌به ‌سادگي ‌توسط ‌فعاليت ‌موجودات ‌زنده ‌به ‌زير ‌واحدهاي ‌متشكله ‌خود، ‌تجزيه ‌شده ‌و ‌بنابراين ‌در ‌محيط ‌باقي ‌نمي‌مانند. ‌استانداردهاي ‌متعددي ‌براي ‌تعيين ‌زيست ‌تخريب‌پذيري ‌يك ‌محصول ‌وجود ‌دارد ‌كه ‌اغلب ‌با ‌تجزيه ‌۶۰ ‌تا ‌۹۰ ‌درصد ‌از ‌محصول ‌در ‌مدت ‌دو ‌تا ‌شش ‌ماه ‌مشخص ‌مي‌شود.
‌توليد ‌پلاستيك‌ها ‌با ‌استفاده ‌از ‌منابع ‌‌طبيعي ‌مختلف، ‌باعث ‌سهولت ‌تجزيه ‌آنها ‌توسط ‌تجزيه‌كنندگان ‌طبيعي ‌مي‌شود. ‌براي ‌اين ‌منظور ‌و ‌با ‌هدف ‌داشتن ‌صنعتي ‌در ‌خدمت ‌توسعه ‌پايدار ‌و ‌حفظ ‌زيست ‌بوم‌هاي ‌طبيعي، ‌توليد ‌نسل ‌جديدي ‌از ‌مواد ‌‌اوليه ‌مورد ‌نياز ‌صنعت ‌بر ‌اساس ‌فرآيندهاي ‌طبيعي ‌در ‌دستوركار ‌ ‌بسياري ‌از ‌كشورهاي ‌پيشرفته ‌قرار ‌گرفته ‌است.
‌در ‌اين ‌بين، ‌توليد ‌پليمرهاي ‌زيستي ‌جايگاه ‌خاصي ‌دارند. ‌توليد ‌اين‌گونه ‌پليمرها ‌توسط ‌طيف ‌وسيعي ‌از ‌موجودات ‌زنده ‌مثل ‌گياهان، ‌جانوران ‌و ‌باكتري‌ها ‌صورت ‌مي‌گيرد. ‌چون ‌اين ‌مواد ‌اساس ‌طبيعي ‌دارند، ‌بنابراين ‌توسط ‌ساير ‌موجودات ‌نيز ‌مورد ‌مصرف ‌قرار ‌مي‌گيرند ‌و ‌تجزيه‌كنندگان ‌از ‌جمله ‌مهم‌ترين ‌اين ‌موجودات ‌زنده ‌در ‌موضوع ‌مورد ‌بحث ‌ما ‌هستند.
هدف از اجرای این طرح احداث کارخانه تولید ظروف از پلیمر زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته با ظرفیت اسمی ۷۲۰ تن در سال و کیسه بدون بافت پلاستیکی یک لایه از پلیمر زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته با ظرفیت تولید سالیانه ۱۹۲ تن می باشد.
۱ سابقة شركت ۲
۱,۱ سوابق ثبتی شرکت ۲
۱.۲ موضوع فعاليت شركت ۲
۱.۳ مدیریت ۲
۱.۴ بازرسان شرکت ۳
۱.۵ مجوزهای قانونی ۳
۲ مطالعه بازار ۵
۲.۱ مقدمه ۵
۲.۱.۱ تاريخچه محصول ۶
۲.۱.۲ هدف از اجراي طرح ۱۰
۲.۱.۳ محل اجراي طرح ۱۰
۲.۱.۴ ويژگيها و مزاياي طرح ۱۰
۲.۲ معرفي محصول ۱۲
۲.۲.۱ معرفي کد ISIC محصول ۱۷
۲.۲.۲ مشخصات، ويژگيها و تعاريف علمي و تخصصي محصول ۱۷
۲.۲.۳ استانداردهاي بين المللي (جهاني) و ملي محصول ۲۵
۲.۲.۴ معرفي محصول با کيفيت ها يا گريدهاي مختلف ۲۷
۲.۲.۵ معرفي کاربردهاي محصول ۲۸
۲.۲.۶ بررسي الگوي مصرف جامعه ۳۰
۲.۳ معرفي پروژه ۳۲
۲.۳.۱ تحليل ضرورت اجراي پروژه ۳۲
۲.۳.۲ تحليل ملاحظات اجرائي پروژه ۳۳
۲.۳.۳ مکانيابي پروژه ۳۵
۲.۴ قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکي و مصرفي) ۳۵
۲.۵ قيمت فروش محصولات طرح ۳۶
۲.۶ تحليل جايگاه صنعت مورد بررسي در سياست هاي کلان اقتصادي کشور ۳۷
۲.۷ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۳۷
۲.۸ عرضه ۳۸
۲.۸.۱ توليد داخلي ۵۴
۲.۸.۲ واردات ۵۵
۲.۹ پيش بيني امکانات عرضه ۵۶
۲.۹.۱ پيش بيني امکانات عرضه داخلي ۵۶
۲.۹.۲ پيش بيني واردات ۶۷
۲.۱۰ تقاضا ۶۷
۲.۱۰.۱ تقاضاي خارجي (صادرات) ۶۸
۲.۱۰.۲ تقاضاي داخلي ۶۸
۲.۱۱ پيش بيني تقاضا ۷۰
۲.۱۱.۱ پيش بيني تقاضاي داخلي ۷۰
۲.۱۲ تحليل موازنه پيش بيني امکانات عرضه و پيش بيني تقاضا ۷۲
۲.۱۳ بررسي بازار جهاني ۷۵
۲.۱۴ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ۷۵
۲.۱۵ جمع بندي، نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد ۷۶
۳ بررسی فنی طرح ۷۹
۳.۱ هدف کلی طرح: ۷۹
۳.۲ ظرفیت طرح: ۸۰
۳.۳ معرفی محصولات: ۸۶
۳.۴ مواد اولیه و بستهبندی: ۹۲
۳.۵ کنترل کیفیت : ۱۰۰
۳.۶ هزینههای سرمایهگذاری طرح: ۱۰۴
۳.۷ زمین : ۱۰۹
۳.۸ محوطهسازی ۱۱۰
۳.۹ ساختمان ۱۱۳
۳.۱۰ ماشینآلات و تجهیزات: ۱۱۹
۳.۱۱ تأسیسات: ۱۳۰
۳.۱۱.۱ تاسیسات برق ۱۳۰
۳.۱۱.۲ تاسیسات آب: ۱۳۷
۳.۱۱.۳ تاسیسات سوخت: ۱۴۰
۳.۱۱.۴ گرمایش و سرمایش و تهویه هوا ۱۴۴
۳.۱۱.۵ ارتباطات ۱۴۴
۳.۱۱.۶ اطفاءحریق ۱۴۶
۳.۱۱.۷ تاسیسات مکانیکی: ۱۴۶
۳.۱۲ هزینه تاسیسات ۱۴۹
۳.۱۳ تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی: ۱۵۷
۳.۱۴ هزینههای متفرقه و پیشبینی نشده: ۱۵۹
۳.۱۵ هزینههای قبل از بهرهبرداری: ۱۵۹
۳.۱۶ سرمایه در گردش : ۱۶۱
۳.۱۷ زمانبندی اجرای طرح : ۱۶۲
۳.۱۸ هزينههاي توليد ۱۶۳
۳.۱۸.۱ مواداوليه، کمکی و بستهبندی ۱۶۴
۳.۱۸.۲ حقوق و دستمزد ۱۶۴
۳.۱۸.۳ هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات ۱۶۶
۳.۱۸.۴ ارتباطات : ۱۶۸
۳.۱۸.۵ بيمه ۱۶۹
۳.۱۸.۶ تعمير و نگهداري ۱۶۹
۳.۱۸.۷ هزينه استهلاک ۱۷۰
۳.۱۸.۸ هزينههاي بازاریابی و تبلیغات ۱۷۱
۳.۱۸.۹ هزينههاي متفرقه و پيشبيني نشده ۱۷۱
۳.۱۹ جدول هزينههاي ثابت و متغير ۱۷۱
۴. بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح ۱۷۴
۳.۲۰ پيشبينيهاي مالي طرح: ۱۷۴
۳.۲۰.۱ فرم خلاصه پيشبينيهاي مالي گزارش در مورد طرحهاي با تسهيلات ريالي: ۱۷۴
۳.۲۱ جدول هزينههاي طرح و نحوه تأمين منابع آن: ۱۷۵
۳.۲۱.۱ هزينههاي طرح و منابع تأمين: ۱۷۵
۳.۲۲ جدول تعيين ارزش دفتري داراييهاي ثابت: ۱۷۵
۳.۲۳ سرمايه در گردش ۱۷۷
۳.۲۴ نسبتهاي وام دهي ۱۷۷
۳.۲۵ نتيجه و پيشنهاد ۱۸۳
۳.۲۵.۱ فرم نتيجه و پيشنهاد تسهيلات ريالي ۱۸۳
۳.۲۵.۲ مشارکت مدني ۱۸۴
۳.۲۶ راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح ۱۸۵
۳.۲۷ شاخصهاي مالي طرح ۱۸۵
۳.۲۷.۱ ارزش فعلي خالص ۱۸۵
۳.۲۷.۲ نرخ بازگشت داخلي (IRR) ۱۸۶
۳.۲۷.۳ دوره بازگشت سرمايه (pbp) ۱۸۷
۳.۲۷.۴ نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) ۱۸۷
۳.۲۷.۵ تحليل نقطه سربهسر ۱۸۷
۳.۲۷.۶ ارزش افزوده طرح ۱۸۹
۳.۲۷.۷ بهره‌وري طرح ۱۹۰
۳.۲۸ نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III ۱۹۱
۳.۲۹ ارائه نتايج ۱۹۱
  لیست فایلهای پیوست

۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات

one-time-environmental-biodegradable-cutlery
one-time-environmental-biodegradable-cutleryoud-1oud-2oud-3oud-4
فایلهای پس از پرداخت هزینه در منوی فایلهای خریداری شده قابل دانلود می باشد.

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
متن عکس را داخل کادر وارد کنید