WhatsApp
پیام در واتساپ
sil1
sil1 sil2 sil3 sil5 sil4

امکان‌سنجی (طرح توجیهی) احداث سیلوی نگهداری غلات به ظرفیت 15000 تن

فروشنده: آرمانین
4.71428 5 14 Product
150 هزار تومان IRR


مشخصات فنی

دارد
دارد
دارد
دارد
194 صفحه
1394/02
-
-
طرح مورد بررسي احداث سيلوي نگهداري غلات با ۳ كندو به ظرفيت ۵ هزار تن جمعاً به ظرفيت ۱۵ هزار تن و تجهیزات تخلیه و بارگیری کشتی مي باشد كه در بندر و در زميني به مساحت ۵ هزار مترمربع احداث خواهد شد.
محصولات قابل نگهداری در سیلو:
محصولات قابل نگهداري در سيلوي طرح، دانه هاي غلات مي باشد. غلات از خانواده گندميان علفي تک لپه اي بوده كه دانه هاي ريز آ نها، مصرف خوراکي دارد. تقريباً نيمي از کل نيازهاي غذايي انسان به ويژه در آسيا به طور مستقيم از غلات تأمين مي گردد بطوري كه امروزه نزديک به ۷۰ درصد سطح زير کشت يک ميليارد هکتاري جهان را اجزاي غلات اشغال نموده اند. توليد سالانه غلات در جهان، بيش از يک ميليارد و هفتصد ميليون تن مي باشد. در ايران نيز توليد غلات در سال حدود ۲۰ ميليون تن بوده است. اين در حالي است كه در همين سال حدود ۷ ميليون تن غلات وارد كشور شده است. گندم، برنج و ذرت سه محصول مهمي هستند که هر کدام تقريباً يک چهارم توليد سالانه غلات را تشکيل ميدهند. غلات گياهاني يک ساله هستند و چرخه زندگي خود را در يک فصل زراعي به پايان مي رسانند.
گونه هاي سردسيري غلات (گندم و جو) در فصل پاييز و اوايل بهار کشت شده و در اواسط تا اواخر تابستان هم برداشت مي شوند. گندم به عنوان غله اي سازگار، عمدتاً در زمينهاي چمن طبيعي و همچنين در مناطقي که آب و هوا براي کشت ذرت مناسب نيست مثل نواحي سرد به عمل می آيد. اين غله در سراسر جهان در فصول مختلفي کشت ميشود، بطوريکه در هر ماه از سال گندم در يکي از نقاط جهان در حال برداشت مي باشد. جو نيز به آب و هواي خنک در فصل رشد نياز دارد. جو مطمئن ترين غلات در شرايط شوري خاک، خشکي يا سرماي زمستان است. جو در زمين هايي که گندم قادر به رشد در آنها نيست هم پرورش مي يابد.
گونه هاي گرمسيري غلات (برنج، ذرت و ارزن) نيز با توجه به شرايط آب و هوايي در اواخر بهار يا اوايل تابستان کشت شده و اواخر تابستان يا اوايل پاييز هم برداشت مي شوند. برنج امروزه غذاي عمده و روزمره مردم نواحي گرم و مرطوب است. اين غله معمولاً در زمين هايي توليد مي شود که بتوان آنها را در برخي فصول سال غرقاب يا گل- آب نمود. آبياري و بارندگي در کشت اين گياه ضروري است بطوري كه ميانگين دما در ۴ تا ۶ ماه از فصل زراعي بايد ۲۱ درجه سانتي گراد يا بالاتر باشد. ذرت هم به عنوان يک گياه گرمسيري، در مناطقي که رطوبت و حرارت کافي در فصل زراعت فراهم باشد رشد مي نمايد. اين گياه معمولاً در آمريکاي شمالي و جنوبي و همچنين آفريقا کشت مي شود. ارزن پر محصول ترين غلات در شرايط خشک است و در خاک هاي غير حاصلخيز هم رشد مي کند. اين ماده در آسيا و آفريقا، ماده غذايي مهمي براي انسان و دام مي باشد.
فهرست مطالب

۱ سابقة شركت ۵
۱,۱ سوابق ثبتی شرکت ۵
۱.۲ موضوع فعاليت شركت ۵
۱.۲.۱ مدیریت ۶
۲ مطالعه بازار ۸
۲.۱ مقدمه ۸
۲.۲ معرفی طرح و هدف از اجرای آن ۹
۲.۳ معرفي محصولات قابل نگهداری در سیلوها ۹
۲.۴ بررسی وضعیت جهانی تولید غلات ۱۱
۲.۴.۱ کشورهای برتر تولید کننده گندم: ۱۲
۲.۴.۲ کشورهای برتر تولید کننده جو: ۱۳
۲.۴.۳ کشورهای برتر تولید کننده ذرت: ۱۵
۲.۴.۴ کشورهای برتر تولید کننده ارزن: ۱۶
۲.۵ بررسی وضعیت جهانی واردات غلات ۱۸
۲.۵.۱ کشورهای برتر وارد کننده گندم ۱۸
۲.۵.۲ کشورهای برتر وارد کننده جو ۲۱
۲.۵.۳ کشورهای برتر وارد کننده ذرت ۲۳
۲.۵.۴ کشورهای برتر وارد کننده ارزن ۲۶
۲.۶ بررسی وضعیت جهانی صادرات غلات ۲۹
۲.۶.۱ کشورهای برتر صادر کننده گندم ۲۹
۲.۶.۲ کشورهای برتر صادر کننده جو ۳۰
۲.۶.۳ کشورهای برتر صادر کننده ذرت ۳۲
۲.۶.۴ کشورهای برتر صادر کننده ارزن ۳۳
۲.۷ بررسی وضعیت واردات و صادرات کشورهای هدف ۳۴
۲.۷.۱ میزان صادرات کشورهای هدف صادر کننده غلات در طرح ۳۴
۲.۷.۲ میزان واردات کشورهای هدف وارد کننده غلات در طرح ۳۵
۲.۸ تحلیل ضرورت اجرای طرح ۳۷
۲.۹ مکان یابی طرح ۳۹
۲.۹.۱ بندر اميرآباد ۴۰
۲.۹.۲ بندر نوشهر ۴۱
۲.۹.۳ بندر انزلي ۴۲
۲.۱۰ تحليل جايگاه طرح مورد بررسي در سياست هاي كلان اقتصادي كشور ۴۶
۲.۱۱ بررسي ظرفيت سيلوهاي بنادر شمالي كشور و ميزان واردات غلات ۴۶
۲.۱۱.۱ ظرفيت فعلي نگهداري غلات در بنادر شمالي كشور ۴۷
۲.۱۱.۲ ظرفيت آتي نگهداري غلات در بنادر شمالي كشور ۴۷
۲.۱۲ نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد ۴۷
۳ بررسی فنی طرح ۵۰
۳.۱ هدف کلی طرح : ۵۰
۳.۲ ظرفیت طرح : ۵۰
۳.۳ محصولات قابل نگهداری در سیلو: ۵۲
۳.۴ انتخاب سیلوی مورد نیاز: ۵۳
۳.۴.۱ انواع سيلو و تجهيزات مورد استفاده در سيستم هاي نگهداري غلات ۵۴
۳.۴.۲ مقايسه سيلوهاي فلزي و بتني ۶۱
۳.۴.۳ اجزاي مختلف سيلوهاي فلزي ۶۲
۳.۵ استانداردهاي ملي و جهاني سيلو ۶۵
۳.۶ فرآیند نگهداری غلات در سیلو ۶۶
۳.۷ هزینههای سرمایهگذاری طرح: ۶۶
۳.۸ زمین: ۶۹
۳.۹ محوطهسازی ۶۹
۳.۱۰ ساختمان ۷۰
۳.۱۱ تجهیزات تخلیه و بارگیری و اجزاء سیلو: ۷۳
۳.۱۲ تأسیسات: ۷۵
۳.۱۲.۱ تاسيسات الكتريكال ۷۵
۳.۱۲.۲ تاسيسات مكانيكال ۷۵
۳.۱۳ لوازم و تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی: ۷۶
۳.۱۴ هزینههای متفرقه و پیشبینی نشده: ۷۶
۳.۱۵ هزینههای قبل از بهرهبرداری: ۷۶
۳.۱۶ سرمایه در گردش: ۷۷
۳.۱۷ زمانبندی اجرای طرح : ۷۸
۳.۱۸ درآمد طرح ۷۹
۳.۱۹ هزينههاي بهره برداری از طرح ۸۱
۳.۱۹.۱ هزینه های اجاره زمین و سرقفلی سازمان بنادر و دریانوردی ۸۳
۳.۱۹.۲ حقوق و دستمزد ۸۳
۳.۱۹.۳ هزينه انرژی ۸۵
۳.۱۹.۴ بيمه ۸۶
۳.۱۹.۵ تعمير و نگهداري ۸۷
۳.۱۹.۶ هزينه استهلاک ۸۷
۳.۱۹.۷ هزينههاي متفرقه و پيشبيني نشده ۸۸
۳.۲۰ جدول هزينههاي ثابت و متغير ۸۹
۴ بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح ۹۱
۴.۱ پيشبينيهاي مالي طرح: ۹۱
۴.۱.۱ فرم خلاصه پيشبينيهاي مالي گزارش در مورد طرحهاي با تسهيلات ریالی: ۹۱
۴.۲ جدول هزينههاي طرح و نحوه تأمين منابع آن: ۹۲
۴.۲.۱ هزينههاي طرح و منابع تأمين: ۹۲
۴.۳ جدول تعيين ارزش دفتري داراييهاي ثابت: ۹۲
۴.۴ سرمايه در گردش ۹۳
۴.۵ نسبتهاي وام دهي ۹۴
۴.۶ نتيجه و پيشنهاد ۱۰۱
۴.۶.۱ فرم نتيجه و پيشنهاد تسهيلات ارزی ۱۰۱
۴.۶.۲ مشارکت مدني ۱۰۱
۴.۷ راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح ۱۰۲
۴.۸ شاخصهاي مالي طرح ۱۰۲
۴.۸.۱ ارزش فعلي خالص ۱۰۲
۴.۸.۲ نرخ بازگشت داخلي (IRR) ۱۰۳
۴.۸.۳ دوره بازگشت سرمايه (pbp) ۱۰۴
۴.۸.۴ نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) ۱۰۵
۴.۸.۵ تحليل نقطه سربهسر ۱۰۵
۴.۹ نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III ۱۰۶
۴.۱۰ ارائه نتايج ۱۰۷

فهرست جداول

جدول ‏۱.۲ ۲اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل ۶
جدول ‏۲.۴ ۱ تولید گندم طی سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ ۱۲
جدول ‏۲.۴ ۲ آمار تولید جو در سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ ۱۳
جدول ‏۲.۴ ۳ آمار تولید ذرت ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ ۱۵
جدول ‏۲.۴ ۴آمار تولید ارزن ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ ۱۶
جدول ‏۲.۵ ۱ واردات گندم طی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ ۱۸
جدول ‏۲.۵ ۲ واردات جو طی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ ۲۱
جدول ‏۲.۵ ۳ واردات ذرت طی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ ۲۳
جدول ‏۲.۵ ۴ واردات ارزن طی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ ۲۶
جدول ‏۲.۶ ۱ صادرات گندم ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ ۲۹
جدول ‏۲.۶ ۲ صادرات جو طی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ ۳۰
جدول ‏۲.۶ ۳ صادرات ذرت طی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ ۳۲
جدول ‏۲.۶ ۴ صادرات ارزن طی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ ۳۳
جدول ‏۲.۷ ۱صادرات غلات کشورهای روسیه و قزاقستان ۳۴
جدول ‏۳.۲ ۱ ظرفیت بهره برداری از طر در سالهای مختلف ۵۱
جدول ‏۳.۷ ۱هزینههای سرمایهگذاری طرح ۶۸
جدول ‏۳.۹ ۱اقلام محوطهسازی مورد نیاز ۷۰
جدول ‏۳.۱۰ ۱هزینههای ساختمانی ۷۱
جدول ‏۳.۱۰ ۲هزینههای ساخت سیلو ۷۱
جدول ‏۳.۱۱ ۱ جدول تجهیزات سیلو و تجهیزات تخلی و بارگیری ۷۳
جدول ‏۳.۱۵ ۱ هزینه های قبل از بهره برداری ۷۷
جدول ‏۳.۱۶ ۱سرمایه در گردش ۷۸
جدول ‏۳.۱۷ ۱پیشبینی برنامه زمانبندی اجرای طرح ۷۹
جدول ‏۳.۱۸ ۱ درآمد طرح در ۱۰۰% ظرفیت عملی ۸۰
جدول ‏۳.۱۸ ۲درآمد طرح در سالهای مختلف ۸۰
جدول ‏۳.۱۹ ۱هزینه های بهره برداری از طرح ۸۲
جدول ‏۳.۱۹ ۲ هزینه های اجاره و سرقفلی سازمان بنادر ۸۳
جدول ‏۳.۱۹ ۳حقوق و دستمزد بخش اداری ۸۴
جدول ‏۳.۱۹ ۴حقوق و دستمزد پرسنل سایت ۸۴
جدول ‏۳.۱۹ ۵جمع حقوق و دستمزد ۸۴
جدول ‏۳.۱۹ ۶هزینههای بیمه ۸۶
جدول ‏۳.۲۰ ۱هزينه های ثابت و متغير طرح ۸۹
جدول ‏۴.۲ ۱هزينه هاي طرح و منابع تأمين (م.ر) ۹۲
جدول ‏۴.۳ ۱تعيين ارزش دفتري دارايي هاي ثابت(م.ر) ۹۲
جدول ‏۴.۳ ۲تراز آزمايشي منتهي به تاريخ ۳۱/۱/۹۴ (ميليون ريال) ۹۳
جدول ‏۴.۴ ۱سرمايه در گردش ۹۳
جدول ‏۴.۵ ۱مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهای نقدینگی ۹۴
جدول ‏۴.۵ ۲مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهای فعالیت (ميليون ريال) ۹۵
جدول ‏۴.۵ ۳مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهاي سودآوري (ميليون ريال) ۹۵
جدول ‏۴.۵ ۴ نسبتهای نقدینگی ۹۷
جدول ‏۴.۵ ۵اهرمهاي مالي طرح ۹۸
جدول ‏۴.۵ ۶گردش کالاو دارايي ها ۹۹
جدول ‏۴.۵ ۷نسبتهاي سودآوري ۱۰۰
جدول ‏۴.۶ ۱مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) ۱۰۱
جدول ‏۴.۶ ۲اطلاعات و شرايط زمان انعقاد قرارداد ۱۰۲
جدول ‏۴.۷ ۱مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) ۱۰۲
جدول ‏۴.۸ ۱نقطه سربه‌سر طرح ۱۰۵
جدول ‏۴.۹ ۱برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح ۱۰۷
جدول ‏۴.۹ ۲شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح ۱۰۷
جدول ‏۴.۱۰ ۱شاخصهاي اقتصادي مالي طرح ۱۰۷
جدول ‏۴.۱۰ ۲ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد ۱۰۸
  لیست فایلهای پیوست

۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات

sil1
sil1sil2sil3sil5sil4
فایلهای پس از پرداخت هزینه در منوی فایلهای خریداری شده قابل دانلود می باشد.

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
متن عکس را داخل کادر وارد کنید