WhatsApp
پیام در واتساپ
pcc-4
pcc-4 pcc-2 pcc-1 pcc-3 pcc-5

امکان‌سنجی تولید کربنات کلسیم رسوبی

فروشنده: آرمانین
4.88889 5 18 Product
300 هزار تومان IRR


مشخصات فنی

دارد
دارد
دارد
دارد
419 صفحه
1390
-
-
کربنات کلسیم جامد سفید رنگی است که بطور فراوان در ترکیب صخره‌ها در تمام نقاط جهان یافت می‌شود. مهمترین کانیهای آن ، آراگونیت ، سنگ آهک ، ماربل و تراورتن است. به مقدار بسیار کم در آب حل می‌شود. اما در آبی که CO۲ محلول داشته باشد، بطور کامل حل شده ، ایجاد کربنات کلسیم می‌کند. انحلال کربنات کلسیم در آبهای جاری که مقداری CO۲ محلول دارند، باعث ایجاد سختی در آب می‌شود.
کربنات کلسیم به دو شکل کریستالی یافت می‌شود که کلسیت به شکل هگزا گونال و آراگونیت به صورت رومبو هیدرال است.
این پودر سفید رنگ، بدون طعم و مزه و با چگالی ۹۵، ۲- ۷، ۲ می باشد.فرمول شمیایی آن caco۳
و وزن مولکولی ۰۹/۱۰۰ می باشد.در ۸۲۵ درجه سانتی گراد تجزیه شده و پس از آزاد کردن گاز کربنیک به اکسید کلسیم تبدیل می شود.
اشکال کربنات کلسیم موجود در طبیعت به دو صورت کریستالی کلسیت و آراگونیت می باشد. کلسیت از نظر ترمودینامیکی در تمام شرایط فشار و دمای طبیعی پایدار می باشدو اراگونیت بصورت غیر برگشت پذیر در اثر دمای حدود ۴۰۰ درجه سانتیگراد تبدیل به کلسیت می شود و سرعت این تبدیل با افزایش دما بیشتر می شود.شکل کریستالی کلسیت در سیستم هگزانول(شش وجهی) می باشد و تاکنون بیش از ۶۰۰ نوع کریستالی برای کلسیت گزارش شده است.آراگونیت در سیستم اورتورومبیک(منشور قائم) می باشد و شکلهای معمول کریستالی سوزنی یا منشوری امتداد یافته می باشد. در تولید کربنات کلسیم تجاری چنانچه از ماده اولیه آراگونیت استفاده شد باشد کریستالها دارای لبه ی موازی بوده و نسبت طول به عرض آنها زیاد خواهد بود. پودر کربنات کلسیم اگر به روش طبیعی تولید شود به کربنات کلسیم شناخته می شود. در این روش سنگ کربنات کلسیم پس از استخراج از معادن توسط آسیابهای مختلف خرد شده و با دانه بندیهای مختلف که عمدتا از اندازه مش ۱۰۰ تا ۲۵۰۰ می باشد عرضه میگردد.
هدف از اجرای این طرح احداث کارخانه تولید کربنات کلسیم رسوبی با ظرفیت اسمی ۲۰۰,۰۰۰ تن در سال می‌باشد. این واحد تولیدی ظرفیت در نظر گرفته شده را در ۳۰۰ روز کاری در سال و ۳ شیفت کاری ۸ ساعته در روز با تعداد پرسنل ۷۰ نفر، برآورده می‌سازد.
۱. سابقه متقاضي ۲
۱,۱. سوابق ثبتي شرکت: ۲
۱.۲. سرمايه و سهامداران: ۳
۱.۳. مديريت ۳
۱.۴. مجوزهای قانونی ۳
۱.۵. بازرسان شرکت ۴
۲. مطالعه بازار ۶
۲.۱. ‌‌مقدمه ۶
۲.۱.۱ تاريخچه محصول ۶
۲.۲. هدف از اجرای طرح ۷
۲.۲.۱ محل اجرای طرح ۷
۲.۲.۲ ويژگيها و مزايای طرح ۱۱
۲.۳. معرفی محصول ۱۲
۲.۳.۱ معرفی کد ISIC محصول ۱۲
۲.۳.۲ مشخصات، ويژگيها و تعاريف علمی و تخصصی محصول ۱۲
۲.۳.۳ استانداردهای بينالمللی (جهانی) و ملی ۴۰
۲.۳.۴ معرفی کاربردهای محصول ۴۰
۲.۳.۵ بررسی کالای جایگزین ۴۹
۲.۴. معرفی پروژه ۴۹
۲.۴.۱ تحليل ضرورت اجرای پروژه ۴۹
۲.۴.۲ تحليل ملاحظات اجرائی پروژه ۵۰
۲.۴.۳ مکانيابی پروژه ۵۲
۲.۵. قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) ۵۳
۲.۶. قيمت فروش محصولات طرح ۵۴
۲.۷. عرضه ۵۵
۲.۷.۱ واحدهای داخلی تولید کننده کربنات کلسیم ۵۵
۲.۷.۲ امکانات عرضه داخلی ۵۷
۲.۷.۳ امکانات عرضه خارجی(واردات) ۶۲
۲.۸. پيش بينی امکانات عرضه ۶۹
۲.۸.۱ پيش بينی امکانات عرضه داخل ۷۰
۲.۹. پیش بینی عرضه ۷۴
۲.۹.۱ پیشبینی واردات ۷۵
۲.۹.۲ کل عرضه ۷۶
۲.۱۰. تقاضا ۷۷
۲.۱۰.۱ تقاضای داخلی ۷۷
۲.۱۰.۲ تقاضای خارجی (صادرات) ۸۱
۲.۱۱. پیشبینی تقاضا ۹۰
۲.۱۱.۱ پیش بینی تقاضای داخل ۹۰
۲.۱۱.۲ پیش بینی صادرات ۹۳
۲.۱۱.۳ تقاضای کل ۹۴
۲.۱۲. تحليل موازنه پيشبينی امکانات عرضه و پيشبينی تقاضا ۹۴
۲.۱۳. جمع بندی، نتيجه گيری و ارائه پيشنهاد ۹۵
۲.۱۴. برسی وضعیت جهانی کربنات کلسسیم ۹۷
۲.۱۴.۱ تولید جهانی کربنات کلسیم ۹۷
۲.۱۴.۲ واردات و صادرات جهانی کربنات کلسیم ۱۰۲
۲.۱۴.۳ مصرف جهانی کربنات کلسیم ۱۰۶
۲.۱۴.۴ قیمت کربنات کلسیم در بازار جهانی ۱۰۷
۲.۱۴.۵ عرضه و تقاضای جهانی ۱۰۸
۲.۱۵. نتیجه گیری از بازار جهانی ۱۱۲
۲.۱۵.۱ تولید و عرضه جهانی کربنات کلسیم رسوبی ۱۱۲
۲.۱۵.۲ واردات و صادرات جهانی کربنات کلسیم رسوبی ۱۱۳
۳. بررسی فنی طرح ۱۱۶
۳.۱. هدف کلی طرح : ۱۱۶
۳.۲. ظرفیت طرح: ۱۱۷
۳.۳. مبنای محاسباتی ظرفیت محصولات طرح: ۱۲۲
۳.۴. معرفی محصولات: ۱۲۲
۳.۵. مواد اولیه، کمکی و بستهبندی: ۱۲۶
۳.۶. کنترل کیفیت : ۱۴۷
۳.۷. هزینههای سرمایهگذاری طرح: ۱۵۲
۳.۸. زمین : ۱۵۴
۳.۹. محوطهسازی ۱۵۶
۳.۱۰. ساختمان ۱۶۰
۳.۱۱. ماشینآلات و تجهیزات: ۱۶۶
۳.۱۲. تأسیسات: ۲۰۵
۳.۱۲.۱ تاسیسات برق ۲۰۶
۳.۱۲.۲ تاسیسات آب: ۲۰۹
۳.۱۲.۳ تاسیسات سوخت: ۲۱۰
۳.۱۲.۴ گرمایش و سرمایش و تهویه هوا ۲۱۰
۳.۱۲.۵ ارتباطات ۲۱۱
۳.۱۲.۶ اطفاءحریق ۲۱۲
۳.۱۲.۷ تاسیسات مکانیکی: ۲۱۳
۳.۱۳. هزینه تاسیسات ۲۱۴
۳.۱۴. لوازم و تجهیزات کارگاهی: ۲۱۵
۳.۱۵. تجهیزات آزمایشگاهی: ۲۱۷
۳.۱۶. تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی: ۲۵۴
۳.۱۷. هزینههای متفرقه و پیشبینی نشده: ۲۵۵
۳.۱۸. هزینههای قبل از بهرهبرداری: ۲۵۵
۳.۱۹. سرمایه در گردش : ۲۵۶
۳.۲۰. زمانبندی اجرای طرح : ۲۵۸
۳.۲۱. هزينههاي توليد ۲۶۷
۳.۲۱.۱ مواداوليه، کمکی و بستهبندی ۲۶۸
۳.۲۱.۲ حقوق و دستمزد ۲۶۹
۳.۲۱.۳ هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات ۲۷۱
۳.۲۱.۴ ارتباطات : ۲۷۴
۳.۲۱.۵ بيمه ۲۷۵
۳.۲۱.۶ تعمير و نگهداري ۲۷۵
۳.۲۱.۷ هزينه استهلاک ۲۷۶
۳.۲۱.۸ هزينههاي بازاریابی و تبلیغات ۲۷۷
۳.۲۱.۹ هزينههاي متفرقه و پيشبيني نشده ۲۷۷
۳.۲۲. جدول هزينههاي ثابت و متغير ۲۷۸
۴. بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح ۲۸۰
۴.۱. پيشبينيهاي مالي طرح: ۲۸۰
۴.۱.۱ فرم خلاصه پيشبينيهاي مالي گزارش در مورد طرحهاي با تسهيلات ارزی: ۲۸۰
۴.۲. جدول هزينههاي طرح و نحوه تأمين منابع آن: ۲۸۱
۴.۲.۱ هزينههاي طرح و منابع تأمين: ۲۸۱
۴.۳. جدول تعيين ارزش دفتري داراييهاي ثابت: ۲۸۱
۴.۴. سرمايه در گردش ۲۸۳
۴.۵. نسبتهاي وام دهي ۲۸۳
۴.۶. نتيجه و پيشنهاد ۲۸۹
۴.۶.۱ فرم نتيجه و پيشنهاد تسهيلات ارزی ۲۸۹
۴.۶.۲ مشارکت مدني ۲۸۹
۴.۷. راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح ۲۹۱
۴.۸. شاخصهاي مالي طرح ۲۹۱
۴.۸.۱ ارزش فعلي خالص ۲۹۱
۴.۸.۲ نرخ بازگشت داخلي (IRR) ۲۹۱
۴.۸.۳ دوره بازگشت سرمايه (pbp) ۲۹۳
۴.۸.۴ نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) ۲۹۳
۴.۸.۵ تحليل نقطه سربهسر ۲۹۳
۴.۸.۶ ارزش افزوده طرح ۲۹۵
۴.۸.۷ بهره‌وري طرح ۲۹۶
۴.۹. نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III ۲۹۶
۴.۱۰. ارائه نتايج ۲۹۸
  لیست فایلهای پیوست

۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات

pcc-4
pcc-4pcc-2pcc-1pcc-3pcc-5
فایلهای پس از پرداخت هزینه در منوی فایلهای خریداری شده قابل دانلود می باشد.

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
متن عکس را داخل کادر وارد کنید