br-3_1777145335
br-3_1777145335 br-1 br-2 br-4 br-5_1667124286

امکان‌سنجی احداث مجتمع خدمات بین راهی(شامل 3 گزارش امکان سنجی)

فروشنده: شرکت مدیریت سرمایه گذاری آرمان
4.74073 5 27 Product
3,270,000 ﷼ IRR


مشخصات فنی

دارد
دارد
دارد
دارد
277 صفحه
1396
-
-
فایلهای طرح حاوی ۳ گزارش امکان سنجی متفاوت از مجتمع های خدمات رفاهی می باشد
جذب و هدایت بخش خصوصی به سرمایه گذاری در ساخت مجتمع های خدماتی - رفاهی بین راهی در حاشیه راه های ارتباطی کشور، یکی از مهمترین محورهای برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای به منظور ساماندهی تاسیسات منفرد و پراکنده در حاشیه را هها و فراهم آوردن رفاه و آسایش بیشتر برای مسافران و رانندگان بخش حمل ونقل عمومی است.
توسعه تیرپارک ها با هدف توسعه ترانزیت ضروری و در این راستا حمایت بخش خصوصی در احداث تیرپارک، مجتمع خدماتی بین راهی در دستور کار سازمان راهداری و حمل و نقل قرار گرفته است.
افزایش تیرپارک، مجتمع های خدماتی بین راهی و توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند را می توان از جمله اصلی ترین برنامه های حمل و نقل کشور برشمرد. هدف اصلی از احداث مجتمع های بین راهی افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به مسافران و سیستم حمل و نقل جاده ای می باشد.
در این مطالعات از نگاه بازار، فنی، مالی و اقتصادي طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته تا نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیم گیري سرمایه گذاران مورد استفاده گیرد. گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی احداث یک مجموعه فرهنگی ، ورزشی ، گردشگري، تفریحی، رفاهی و تجاري می باشد که در قالب متدولوژي علمی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا طرح مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی هاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی بهره برداری و امکانات مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت حجم سرمایه گذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند.
با توجه به الزامات و استانداردهای احداث مجتمع های رفاهی بین راهی خدمات و امکانات مجموعه مورد بررسی به شرح زیر می باشد.
خدمات:
جایگاه عرضه بنزین معمولی و سوپر با سه سکو
جایگاه عرضه نفت گاز با دو سکو
جایگاه عرضه سوخت CNG با سه سکو
مسجد، وضوخانه
سوریس های بهداشتی
رستوران سنتی و مدرن
سوئیت های اقامتی
مجموعه استخر، سونا، جکوزی و بوفه
کارواش
تعویض روغن و آپاراتی
تالار مراسم
بازارچه و نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با ۹ باب فروشگاه ۲۰ متری و و ۳ باب فروشگاه ۴۰ متری
باسکول ۶۰ تنی
پارکینگ خودروهای سبک و سنگین
سایر امکانات مجموعه شامل فضای سبز، انبارکالا، انتضامات و نگهبانی، اتاق مدیریت، هواشناسی، اورژانس و امکانات تفریحی می باشد.
۱. سابقه متقاضی: ۶
۱,۱. سوابق ثبتی شرکت ۶
۱.۲. سرمایه و سهامداران ۷
۱.۳. مدیریت ۷
۱.۴. مجوزهای قانونی ۸
۲. مطالعه بازار ۱۰
۲.۱. مقدمه ۱۰
۲.۲. تاريخچه خدمات بين راهي در ايران ۱۱
۲.۳. آشنایی با مجتمع های خدماتی-رفاهی و تیرپارک ها ۱۲
۲.۳.۱. نظام استقرار مجتمع هاي خدماتي – رفاهي تير پارك ۱۲
۲.۳.۲. سطح و نظام عملكردي مجتمع هاي خدماتي – رفاهي و تير پارك ها ۱۳
۲.۳.۳. نظام مالكيت مجتمع هاي خدماتي – رفاهي و تير پارك ها ۱۵
۲.۴. اهداف برنامه ريزي ۱۸
۲.۵. معيارهاي موثر بر مكان يابي مجتمع هاي خدماتي ـ رفاهي و تير پارك ها ۱۸
۲.۵.۱. رابطه مجتمع و تير پارك با مكان ۱۹
۲.۵.۱.۱. معيارهاي محيطي ۱۹
۲.۵.۱.۲. معيارهاي اجتماعي ـ فرهنگي ۲۰
۲.۵.۱.۳. معيارهاي اقتصادي ۲۰
۲.۵.۱.۴. معيارهاي كالبدي ۲۰
۲.۵.۱.۵. رابطه مجتمع با مجتمع ۲۰
۲.۵.۱.۶. رابطه مجتمع با محور ۲۱
۲.۵.۲. الگوهاي برنامه ريزي ۲۲
۲.۵.۳. الگوي برنامه ريزي طرح براي مجتمع هاي خدماتي رفاهي ۲۵
۲.۵.۴. هدف از اجرای طرح ۳۰
۲.۵.۵. محل اجرای طرح (موقیت سنجی) ۳۱
۲.۵.۵.۱. نظام استقرار مجتمع ۳۱
۲.۵.۶. مسیرهای تردد مربوط به طرح ۳۳
۲.۵.۶.۱. بازارچه های مرزی ۳۳
۲.۵.۶.۲. مسیر سفر کاروانهای راهیان نور و عتبات عالیات عراق ۳۷
۲.۵.۷. ويژگيها و مزايای طرح ۳۹
۲.۶. معرفی خدمات و امکانات مجموعه ۴۰
۲.۶.۱. نوع خدمات و امکانات ۴۰
۲.۶.۲. مشخصات، ويژگيهای خدمات ۴۱
۲.۶.۳. استانداردها ۴۱
۲.۶.۴. معرفی کاربردهای خدمات ۴۶
۲.۶.۴.۱. معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن ۴۶
۲.۶.۴.۲. معرفی کاربردهای محصول ۴۶
۲.۶.۴.۳. جايگاه خدمات در حمل و نقل و گردشگری ۴۶
۲.۷. معرفی پروژه ۴۷
۲.۷.۱. تحليل ضرورت اجرای پروژه ۴۷
۲.۷.۲. تحليل ملاحظات اجرائی پروژه ۴۷
۲.۷.۲.۱. ملاحظات اقتصادی ۴۷
۲.۷.۲.۲. ملاحظات اجتماعی و فرهنگی ۴۸
۲.۷.۲.۳. ملاحظات سیاسی ۵۴
۲.۷.۳. مکانيابی پروژه ۵۴
۲.۷.۳.۱. معرفی استان کردستان ۵۴
۲.۷.۳.۲. شهرستان سقز ۵۶
۲.۷.۳.۳. تحليلهای مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف ۶۲
۲.۷.۳.۴. تحليلهای مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی ۶۲
۲.۷.۳.۵. ساير عوامل تأثيرگذار بر مکانيابی پروژه ۶۵
۲.۸. مواد اوليه و نحوه تأمين آن ۶۵
۲.۹. تحليل جايگاه صنعت مورد بررسی در سياستهای کلان اقتصادی کشور ۶۵
۲.۱۰. عرضه ۶۸
۲.۱۰.۱. جایگاه های بین راهی استان کردستان ۶۸
۲.۱۰.۲. غذا و نوشیدنی ۷۰
۲.۱۰.۳. عرضه سایر خدمات ۷۳
۲.۱۱. تقاضا ۷۹
۲.۱۲. برآورد فروش مجموعه ۸۱
۲.۱۲.۱. فروش جایگاه بنزین، نفت گاز، CNG ۸۲
۲.۱۲.۲. فروش تالار مراسم و غذاخوری ۸۴
۲.۱۲.۳. فروش رستوران و فست فود و کافی شاپ ۸۵
۲.۱۲.۴. فروش سوئیت اقامتی ۸۵
۲.۱۲.۵. اجاره فروشگاه ها، تعمیرگاه ها، باسکول و تیر پارک ۸۶
۲.۱۳. جمع بندی، نتيجهگيری ۸۷
۳. برسی فنی طرح ۹۰
۳.۱. هدف از اجرای طرح ۹۰
۳.۲. ظرفيت خدمات ۹۰
۳.۳. هزينههای سرمايهگذاری طرح ۹۱
۳.۳.۱. زمين ۹۴
۳.۳.۲. محوطه سازی ۹۶
۳.۳.۳. ساختمان ۹۸
۳.۳.۳.۱. ساختمان تالار و غذاخوری ۱۰۱
۳.۳.۳.۲. ساختمان جایگاه بنزین و نفتگاز، CNG، سکوها و سایبان ها ۱۰۴
۳.۳.۳.۳. مسجد ۱۰۴
۳.۳.۳.۴. رستوران و سوئیت های اقامتی ۱۰۷
۳.۳.۴. تجهیزات ۱۱۱
۳.۳.۵. تاسیسات ۱۴۲
۳.۳.۶. تجهیزات کارگاهی ۱۵۸
۳.۳.۷. وسائط نقلیه ۱۵۹
۳.۳.۸. تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی ۱۵۹
۳.۳.۹. هزينههای متفرقه و پيشبينی نشده ۱۶۰
۳.۳.۱۰. هزينههای قبل از بهرهبرداری ۱۶۱
۳.۳.۱۱. سرمايه در گردش ۱۶۳
۳.۳.۱۲. زمانبندی اجرای طرح ۱۶۵
۳.۳.۱۳. هزينههای بهره برداری ۱۶۷
۳.۳.۱۳.۱. مواد اوليه، کمکی ۱۶۸
۳.۳.۱۳.۲. حقوق و دستمزد ۱۶۹
۳.۳.۱۳.۳. هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات ۱۷۰
۳.۳.۱۳.۴. بيمه ۱۷۳
۳.۳.۱۳.۵. تعمير و نگهداري ۱۷۴
۳.۳.۱۳.۶. هزينه استهلاک ۱۷۴
۳.۳.۱۳.۷. هزينههاي بازاریابی و تبلیغات ۱۷۵
۳.۳.۱۳.۸. هزينههاي متفرقه و پيشبيني نشده ۱۷۶
۳.۳.۱۴. جدول هزينههاي ثابت و متغير ۱۷۶
۳.۴. قیمت فروش(خدمات) ۱۷۷
۳.۴.۱. فروش در ظرفیت ۱۰۰% عملی ۱۷۷
۴. بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح ۱۷۹
۴.۱. پيشبينيهاي مالي طرح: ۱۷۹
۴.۱.۱. فرم خلاصه پيشبينيهاي مالي گزارش در مورد طرحهاي با تسهيلات ريالي: ۱۷۹
۴.۲. جدول هزينههاي طرح و نحوه تأمين منابع آن: ۱۸۰
۴.۲.۱. هزينههاي طرح و منابع تأمين: ۱۸۰
۴.۳. جدول تعيين ارزش دفتري داراييهاي ثابت: ۱۸۱
۴.۴. نسبتهاي وام دهي ۱۸۳
۴.۵. نتيجه و پيشنهاد ۱۸۹
۴.۵.۱. فرم نتيجه و پيشنهاد تسهيلات ريالي ۱۸۹
۴.۵.۲. مشارکت مدني ۱۸۹
۴.۶. راهنماي تأمين سهمالشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح ۱۹۱
۴.۷. شاخصهاي مالي طرح ۱۹۱
۴.۷.۱. ارزش فعلي خالص ۱۹۱
۴.۷.۲. نرخ بازگشت داخلي (IRR) ۱۹۲
۴.۷.۲.۱. حساسیت IRR ۱۹۲
۴.۷.۳. دوره بازگشت سرمايه (pbp) ۱۹۳
۴.۷.۴. نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) ۱۹۳
۴.۷.۵. تحليل نقطه سربهسر ۱۹۳
۴.۷.۶. ارزش افزوده طرح ۱۹۵
۴.۷.۷. بهره‌وري طرح ۱۹۶
۴.۷.۷.۱. شاخص بهرهوری نیروی کار ۱۹۶
۴.۷.۷.۲. شاخص بهرهوری هزینه کارکنان ۱۹۶
۴.۷.۷.۳. شاخص بهرهوری انرژی ۱۹۶
۴.۷.۷.۴. شاخص بهره وری سرمایه ۱۹۶
۴.۷.۷.۵. شاخص بهره وری مواد ۱۹۷
۴.۸. نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III ۱۹۷
۴.۹. ارائه نتايج ۱۹۸
  لیست فایلهای پیوست

۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات

br-3_1777145335
br-3_1777145335br-1br-2br-4br-5_1667124286
فایلهای پس از پرداخت هزینه در منوی فایلهای خریداری شده قابل دانلود می باشد.

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
متن عکس را داخل کادر وارد کنید
Cron Job Starts