WhatsApp
پیام در واتساپ
abb-1_1463280205
abb-1_1463280205 abb-2_449217360 abb-3_900450533

امکان سنجی تولید و بسته بندی آب آشامیدنی، دوغ و آبمیوه

فروشنده: آرمانین
4.81818 5 33 Product
300 هزار تومان IRR


مشخصات فنی

دارد
دارد
دارد
دارد
259
1394
-
-
هدف از اجرای طرح ایجاد یک کارخانه تولید آب آشامیدنی، دوغ پاستوریزه و آبمیوه از کنساتره می‌باشد.

انواع آب میوه مرکبات از کنسانتره کد ۱۵۱۳۴۱۲۴۶۹
انواع دوغ پاستوریزه کد ۱۵۲۰۴۱۲۶۸۳
انواع آب آشامیدنی بسته بندی شده کد ۲۵۲۰۵۱۲۴۵۱
ظرفیت اسمی تولید  با استناد بر جواز تاسیس اخذ شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین ظرفیت تولید ماشین آلات خط تولید معادل ۶۰۰۰تن انواع آب میوه مرکبات از کنسانتره، ۴۰۰۰تن انواع دوغ پاستوریزه و ۱۳۰۰۰ تن انواع آب آشامیدنی بسته بندی شده می باشد.
تكنولوژي و مراحل توليد آب معدني را مي توان به دو بخش عمده تقسيم نمود:
الف- آماده سازي و سالم سازي و تميز و پر كردن آب معدني
ب- تهيه يا توليد ظروف مورد نياز جهت بسته بندي آب
در زير به شرح مختصر روش توليد هر يك از دو بخش فوق اشاره مي گردد.
مرحله اول- آماده سازي و سالم سازي آب و پركردن آب معدني:
در اين قسمت آب معدني هدايت شده از منابع طي مراحل زير جهت انتقال به خط پركن آماده مي گردد، از آنجايي كه آب معدني بدون هيچ گونه تغييري در تركيبات شيميايي آن بايد در بطري پر شود لذا آماده سازي صرفاً از مراحل زير استفاده مي گردد.
الف- آماده سازي و سالم سازي آب:
۱. انتقال آب از منابع آب
۲. مخازن ذخيره
۳. فيلتراسيون
۴. مرحله فيلتراسيون نهايي آب
۵. مرحله استريل كردن آب
پس از اين مرحله آب به خط پركن هدايت مي گردد.
...

فرایند تهیه آب میوه از کنسانتره
۱- مخلوط کردن:
با توجه به نوع نوشابه (آب میوه، نکتارمیوه، شربت ممیوه) مورد تهیه، کنسانتره باید با مقداری آب، آروما، شکر و اسید مخلوط گردد.
برای آماده‌‌سازی آب میوه، کنسانتره یا بریکس اولیه آن را با آب عاری از مواد معدنی و با آب قابل شرب رقیق می‌کنند. به آب آلبالو که دارای اسیدیته بالاتری است، مقداری شکر نیز اضافه می‌گردد. بدین منظور بهتر است از آب عاری از مواد معدنی استفاده شود. ولی آبی که ترکیب طبیعی آب میوه را تغییر ندهد نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. برا‌ی جلوگیری از تشکیل رسوب و تغییرات نامطلوب، آب باید دارای ویژگیهای مخصوصی باشد.
در هنگام تهیه آب میوه از کنسانتره، باید آروما به نسبتی که هنگام تغلیظ کردن آب میوه گرفته می‌شود (۱:۲۵۰ و ۱:۱۵۰ ) مخلوط گردد.
...

تولید ماست و دوغ:
ماست (Yoghurt ) از معروفترین فرآورده های تخمیری شیر است. لاکتوزی که در شیر است در ماست تبدیل به اسید لاکتیک می شود. ماندگاری ماست به مراتب بیشتر از شیر است. برای تولید ماست ابتدا شیر هواگیری شده و چربی آن استاندارد می¬شود. سپس شیر تغلیظ شده (از دست دادن آب به میزان ۱۰-۲۰درصد)هموژن می¬شود تا قوام فرآورده افزایش یابد. مرحله¬ بعد پاستوریزاسیون دما بالا( ۹۰-۹۵ درجه به مدت ۵ دقیقه) است که باعث دناتوره شدن پروتئین ها و تشکیل لخته بهتر می¬شود. سپس شیر را به دمای تلقیح می رسانند (۴۳ درجه سانتی گراد) و استارتر به آن اضافه می¬شود. بعد از آن مرحله انکوباسیون (Incubation ) در مدت زمانی بین ۵/ ۲ الی ۳ ساعت است که البته ممکن است در خصوص برخی استارترها بیشتر باشد. پس از آن با رساندن دما به ۱۵ الی ۲۲ درجه، محصول سرد شده و بسته بندی می¬شود و به سردخانه بالای صفر منتقل می¬گردد.
....
فهرست مطالب
۱ سابقة شركت ۲
۱,۱ سوابق ثبتی شرکت ۲
۱.۲ موضوع فعاليت شركت ۲
۱.۳ مدیریت ۲
۱. مطالعه بازار ۵
۱.۱. ‌‌مقدمه ۵
۱.۱.۱. تاريخچه محصول ۵
۱.۲. هدف از اجرای طرح ۷
۱.۲.۱. محل اجرای طرح ۷
۱.۲.۲. ويژگيها و مزايای طرح ۷
۱.۳. معرفی محصول ۸
۱.۳.۱. معرفی کد ISIC محصول ۸
۱.۳.۲. مشخصات، ويژگيها و تعاريف علمی و تخصصی محصول ۹
۱.۳.۳. استانداردهای بينالمللی (جهانی) و ملی ۱۷
۱.۳.۴. معرفی کاربردهای محصول ۳۴
۱.۳.۵. بررسی الگوی مصرف جامعه ۳۵
۱.۴. معرفی پروژه ۳۵
۱.۴.۱. تحليل ضرورت اجرای پروژه ۳۵
۱.۴.۲. تحليل ملاحظات اجرائی پروژه ۳۶
۱.۴.۳. مکانيابی پروژه ۳۸
۱.۵. تحليل جايگاه صنعت مورد بررسی در سياستهای کلان اقتصادی کشور ۳۹
۱.۶. عرضه ۳۹
۱.۶.۱. امکانات عرضه داخلی ۳۹
۱.۶.۲. امکانات عرضه خارجی(واردات) ۴۴
۱.۶.۳. عرضه کل ۴۵
۱.۷. پيش بينی امکانات عرضه ۴۶
۱.۷.۱. پيش بينی امکانات عرضه داخل ۵۴
۱.۷.۲. پیش بینی واردات ۵۶
۱.۷.۳. کل عرضه ۵۷
۱.۷.۴. کل امکانات عرضه را مجموع تولید داخل و واردات تشکیل میدهد. ۵۷
۱.۸. تقاضا ۵۷
۱.۸.۱. تقاضای داخلی ۵۷
۱.۸.۲. تقاضای خارجی (صادرات) ۵۷
۱.۹. پیشبینی تقاضا ۶۲
۱.۹.۱. پیش بینی تقاضای داخل ۶۲
۱.۹.۲. پیش بینی صادرات ۶۲
۱.۹.۳. تقاضای کل ۶۳
۱.۱۰. تحليل موازنه پيشبينی امکانات عرضه و پيشبينی تقاضا ۶۳
۱.۱۱. بازار هدف ۶۴
۱.۱۲. جمع بندی، نتيجه گيری و ارائه پيشنهاد ۶۴
۲ بررسی فنی طرح ۶۶
۲.۱ هدف کلی طرح : ۶۶
۲.۲ ظرفیت طرح: ۶۷
۲.۳ فرآیند تولید: ۶۹
۲.۳.۱ روشهای مختلف در تولید آب معدنی: ۶۹
تكنولوژي و مراحل توليد آب معدني را مي توان به دو بخش عمده تقسيم نمود: ۷۰
الف- آماده سازي و سالم سازي و تميز و پر كردن آب معدني ۷۰
مرحله اول- آماده سازي و سالم سازي آب و پركردن آب معدني: ۷۰
الف- آماده سازي و سالم سازي آب: ۷۰
ب- پر كردن آب بطري: ۷۰
۲.۳.۲ فرایند تهیه آب میوه از کنسانتره ۷۷
۲.۳.۳ تولید ماست و دوغ: ۷۹
۲.۴ کنترل کیفیت: ۸۰
۲.۵ هزینههای سرمایهگذاری طرح: ۸۵
۲.۶ زمین: ۸۸
۲.۷ محوطهسازی ۸۸
۲.۸ ساختمان ۹۰
۲.۹ ماشینآلات و تجهیزات: ۹۱
۲.۱۰ تأسیسات: ۹۵
۲.۱۰.۱ تاسیسات برق ۹۵
۲.۱۰.۲ تاسیسات آب : ۹۹
۲.۱۰.۳ سوخت ۱۰۱
۲.۱۰.۴ گرمایش و سرمایش و تهویه هوا ۱۰۱
۲.۱۰.۵ ارتباطات ۱۰۱
۲.۱۰.۶ اطفاءحریق ۱۰۲
۲.۱۰.۷ تاسیسات مکانیکی: ۱۰۴
۲.۱۱ هزینه تاسیسات ۱۰۶
۲.۱۲ لوازم و تجهیزات کارگاهی: ۱۰۶
۲.۱۳ تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی: ۱۰۸
۲.۱۴ تجهیزات آزمایشگاهی ۱۰۹
۲.۱۵ هزینههای متفرقه و پیشبینی نشده: ۱۰۹
۲.۱۶ هزینههای قبل از بهرهبرداری: ۱۰۹
۲.۱۷ سرمایه در گردش: ۱۱۰
۲.۱۸ زمانبندی اجرای طرح : ۱۱۱
۲.۱۹ هزينههاي توليد ۱۱۵
۲.۱۹.۱ مواداوليه، کمکی و بستهبندی ۱۱۶
۲.۱۹.۲ حقوق و دستمزد ۱۱۷
۲.۱۹.۳ هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات ۱۱۹
۲.۱۹.۴ بيمه ۱۲۱
۲.۱۹.۵ تعمير و نگهداري ۱۲۲
۲.۱۹.۶ هزينه استهلاک ۱۲۲
۲.۱۹.۷ هزينههاي بازاریابی و تبلیغات ۱۲۳
۲.۱۹.۸ هزينههاي متفرقه و پيشبيني نشده ۱۲۳
۲.۲۰ جدول هزينههاي ثابت و متغير ۱۲۴
۳ بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح ۱۲۶
۳.۱ پيشبينيهاي مالي طرح: ۱۲۶
۳.۱.۱ فرم خلاصه پيشبينيهاي مالي گزارش در مورد طرحهاي با تسهيلات ریالی: ۱۲۶
۳.۲ جدول هزينههاي طرح و نحوه تأمين منابع آن: ۱۲۷
۳.۲.۱ هزينههاي طرح و منابع تأمين: ۱۲۷
۳.۳ جدول تعيين ارزش دفتري داراييهاي ثابت: ۱۲۸
۳.۴ سرمايه در گردش ۱۲۹
۳.۵ نتيجه و پيشنهاد ۱۳۰
۳.۵.۱ فرم نتيجه و پيشنهاد تسهيلات ریالی ۱۳۰
۳.۵.۲ مشارکت مدني ۱۳۰
۳.۶ راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح ۱۳۱
۳.۷ شاخصهاي مالي طرح ۱۳۲
۳.۷.۱ ارزش فعلي خالص ۱۳۲
۳.۷.۲ نرخ بازگشت داخلي (IRR) ۱۳۲
۳.۷.۳ دوره بازگشت سرمايه (pbp) ۱۳۳
۳.۷.۴ نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) ۱۳۴
۳.۷.۵ تحليل نقطه سربهسر ۱۳۴
۳.۷.۶ ارزش افزوده طرح ۱۳۵
۳.۷.۷ بهره‌وري طرح ۱۳۶
۳.۸ نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III ۱۳۷
۳.۹ ارائه نتايج ۱۳۸


فهرست جداول
جدول ‏۱.۲ ۱ مشخصات سهامداران ۲
جدول ‏۱.۳ ۱اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل ۳
جدول ‏۱.۳ ۱ ويژگيهاي ميكروبيولوژيك(حدود مجاز آلودگي) در دوغ ساده ۲۹
جدول ‏۱.۳ ۲ روش هاي آزمون ويژگيهاي دوغ ساده ۳۰
جدول ‏۱.۶ ۱ عرضه کل آبمعدنی طی سالهای گذشته ۸۹ تا ۹۳ ۴۶
جدول ‏۱.۷ ۱ واحد های طرح تولید آبمعدنی بدون پیشرفت فیزیکی ۴۶
جدول ‏۱.۷ ۲ واحد های طرح تولید آب معدنی با پیشرفت فیزیکی بین ۱ تا ۲۰ درصد ۴۸
جدول ‏۱.۷ ۳ واحد های طرح تولید آب معدنی با پیشرفت فیزیکی بین ۲۱ تا ۴۰ درصد ۵۰
جدول ‏۱.۷ ۴ واحد های طرح تولید آب معدنی با پیشرفت فیزیکی بین ۴۱ تا ۶۰ درصد ۵۲
جدول ‏۱.۷ ۵ واحد های طرح تولید آب معدنی با پیشرفت فیزیکی بین ۶۱ تا ۸۰ درصد ۵۳
جدول ‏۱.۷ ۶ واحد های طرح تولید آب معدنی با پیشرفت فیزیکی بین ۸۱ تا ۹۹ درصد ۵۴
جدول ‏۱.۷ ۷درصد از واحد های فعال که در سالهای آتی به بهره برداری می رسند ۵۴
جدول ‏۱.۷ ۸بهر برداری از واحد های طرح طی سالهای آتی ۵۵
جدول ‏۱.۷ ۹ پیش بینی عرضه داخلی ۵۵
جدول ‏۱.۸ ۱صادرات آبمعدنی سال ۱۳۸۹ ۵۷
جدول ‏۱.۸ ۲صادرات آبمعدنی سال ۱۳۹۰ ۵۸
جدول ‏۱.۸ ۳صادرات آبمعدنی سال ۱۳۹۱ ۵۹
جدول ‏۱.۸ ۴صادرات آبمعدنی سال ۱۳۹۲ ۶۰
جدول ‏۱.۸ ۵صادرات آبمعدنی سال ۱۳۹۳ ۶۰
جدول ‏۱.۹ ۱ روند رشد تقاضا ۶۲
جدول ‏۲.۲ ۱ ظرفیت اسمی و عملی محصولات تولیدی طرح ۶۷
جدول ‏۲.۲ ۲ ظرفیت عملی محصولات تولیدی طرح در سالهای بهره برداری ۶۸
جدول ‏۲.۵ ۱هزینههای سرمایهگذاری طرح ۸۶
جدول ‏۲.۶ ۱هزینههای زمین ۸۸
جدول ‏۲.۷ ۱اقلام محوطهسازی ۸۸
جدول ‏۲.۸ ۱هزینههای ساختمانی ۹۰
جدول ‏۲.۹ ۱ماشینآلات و تجهیزات خط تولید و هزینه های مربوطه ۹۱
جدول ‏۲.۱۰ ۱برآورد مصرف برق واحد ۹۶
جدول ‏۲.۱۰ ۲هزینههای تاسیسات برق ۹۸
جدول ‏۲.۱۰ ۳هزینههای تاسیسات آب ۱۰۰
جدول ‏۲.۱۰ ۴هزینههای تاسیسات سوخت ۱۰۱
جدول ‏۲.۱۰ ۵هزینههای تاسیسات سرمایش و گرمایش ۱۰۱
جدول ‏۲.۱۰ ۶هزینههای تاسیسات ارتباطات ۱۰۱
جدول ‏۲.۱۰ ۷هزینههای تجهیزات اطفاءحریق ۱۰۳
جدول ‏۲.۱۰ ۸هزینههای تاسیسات مکانیکی ۱۰۵
جدول ‏۲.۱۱ ۱هزینههای تاسیسات ۱۰۶
جدول ‏۲.۱۲ ۱هزینههای تجهیزات کارگاهی ۱۰۷
جدول ‏۲.۱۳ ۱هزینههای تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی ۱۰۸
جدول ‏۲.۱۴ ۱هزینههای تجهیزات آزمایشگاهی ۱۰۹
جدول ‏۲.۱۶ ۱هزینههای قبل از بهرهبرداری ۱۱۰
جدول ‏۲.۱۷ ۱سرمایه در گردش ۱۱۱
جدول ‏۲.۱۸ ۱پیشبینی برنامه زمانبندی اجرای طرح ۱۱۲
جدول ‏۲.۱۹ ۱هزینههای تولید ۱۱۵
جدول ‏۲.۱۹ ۲هزینههای مواداولیه، کمکی و بستهبندی ۱۱۶
جدول ‏۲.۱۹ ۳حقوق و دستمزد بخش اداری خدماتی ۱۱۷
جدول ‏۲.۱۹ ۴حقوق و دستمزد بخش تولید ۱۱۷
جدول ‏۲.۱۹ ۵جمع حقوق و دستمزد ۱۱۸
جدول ‏۲.۱۹ ۶برآورد مصرف برق واحد ۱۱۹
جدول ‏۲.۱۹ ۷برآورد مصرف آب واحد روزانه ۱۲۰
جدول ‏۲.۱۹ ۸هزینههای ارتباطات ۱۲۱
جدول ‏۲.۱۹ ۹هزینههای آب، برق، سوخت و ارتباطات ۱۲۱
جدول ‏۲.۱۹ ۱۰هزینههای بیمه ۱۲۲
جدول ‏۲.۲۰ ۱هزينه های ثابت و متغير طرح ۱۲۴
جدول ‏۳.۲ ۱هزينه هاي طرح و منابع تأمين (م.ر) ۱۲۷
جدول ‏۳.۳ ۱تعيين ارزش دفتري دارايي هاي ثابت(م.ر) ۱۲۸
جدول ‏۳.۳ ۲تراز آزمايشي منتهي به تاريخ ۳۱/۰۱/۹۴ (ميليون ريال) ۱۲۸
جدول ‏۳.۴ ۱سرمايه در گردش ۱۲۹
جدول ‏۳.۵ ۱مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) ۱۳۰
جدول ‏۳.۵ ۲اطلاعات و شرايط زمان انعقاد قرارداد ۱۳۱
جدول ‏۳.۶ ۱مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) ۱۳۱
جدول ‏۳.۷ ۱تفكيك هزينه‌هاي ثابت و متغير توليد ۱۳۴
جدول ‏۳.۷ ۲نقطه سربه‌سر طرح ۱۳۵
جدول ‏۳.۷ ۳برآورد ارزش افزوده طرح ( ميليون ريال ) ۱۳۵
جدول ‏۳.۸ ۱برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح ۱۳۷
جدول ‏۳.۸ ۲شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح ۱۳۷
جدول ‏۳.۹ ۱شاخصهاي اقتصادي مالي طرح ۱۳۸
جدول ‏۳.۹ ۲ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد ۱۳۸
  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات

abb-1_1463280205
abb-1_1463280205abb-2_449217360abb-3_900450533
فایلهای پس از پرداخت هزینه در منوی فایلهای خریداری شده قابل دانلود می باشد.

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
متن عکس را داخل کادر وارد کنید
Cron Job Starts