WhatsApp
پیام در واتساپ
capture
capture food_technology_1 f1sk1

مطالعات امکان سنجی تولید گلوتن گندم

فروشنده: آرمانین
4.77778 5 18 Product
300 هزار تومان IRR


مشخصات فنی

دارد
دارد
دارد
دارد
196
1397/10
116997
1344802
۱۵۳۲۱۲۱۲
۱۵۳۲۱۳۳۰
۱۵۳۲۳۱۲۳۰۸
۱۵۳۲۴۱۲۳۰۹
معرفی محصول

 گلوتن گندم نقش مهمی در صنایع غذایی دارد، در تهیه نان، شیرینی، غنی سازی آرد ماکارونی، غذای کودک، نان­های حجیم و بهبود دهنده‌ها و تولید فراورده‌های گوشتی مانند(سوسیس و کالباس) و به عنوان بهترین تامین كننده پروتئین طبیعی در صنایع غذائی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 • در تهیه آمینو اسیدها و آدامس به عنوان مواد فعال عمل کرده و در مواد پاک کننده به­کار می‌رود.
 • در صنایع چسب و کارتن سازی در مواد دارویی، باند و یا پارچه‌های تنظیف به کارمی‌رود.
 • در نوشابه و شربت­ها به صورت ماده خام با تغییراتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • گلوتن فعال امروزه به­تنهایی یا همراه با پروتئین سویا تا حدودی جای کازئینات را پر می‌کند و در فرآورده‌های مختلفی مانند فرآورده‌های مشابه نیز مصرف می‌گردد.
 • گلوتن در خمیر پیتزا جهت ایجاد حجم مناسب و تخلخل بیشتر بافت بکار می‌رود.
 • خاصیت تثبیت کنندگی در ساخت بستنی
 • خاصیت تثبیت کنندگی سس کچاپ و سس سویا
 • استفاده در بهبود کیفیت غذای حیوانات خانگی
 • چسب کاغذ دیواری
 • گلوتن به دلیل ماهیت پروتئینی که دارد، می‌تواند در فرآورده‌های گوشتی سوسیس و کالباس مورد استفاده قرار بگیرد.
 • در فرمولاسیون محصولات شبه گوشت: گلوتن گندم زمانی که در آبگوشت پخته شود قدری از آب و مزه آن را به­خود می‌گیرد و بافت سفتی پیدا می‌کند و از این رو، در تولید محصولات شبه گوشت مرغ، اردک، خوک، ماهی و گوساله کاربرد دارد.
مشخصات طرح

هدف از اجرای طرح احداث واحد تولید گلوتن و نشاسته جهت تامین بخشی از نیاز صنایع و جلوگیری از خروج ارز و اشتغال­زایی می‌باشد.

فهرست مطالب
۱. مطالعه بازار ۲
۱,۱ - ‌‌مقدمه ۲
۱.۲ - هدف از اجرای طرح ۳
۱.۳ - محل اجرای طرح ۳
۱.۴ - معرفی محصول ۳
۱.۴.۱ - معرفی کد ISIC محصول ۳
۱.۴.۲ - تعرفه گمرکي و شرايط ورود ۴
۱.۴.۳ - مشخصات، ويژگيها و تعاريف علمی و تخصصی محصول ۴
۱.۴.۴ - معرفی کاربردهای محصول ۸
۱.۴.۵ - استانداردهای بينالمللی (جهانی) و ملی ۱۰
۱.۵ - مکانيابی پروژه ۱۱
۱.۶ - قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) ۱۳
۱.۷ - قيمت فروش محصولات طرح ۱۳
۱.۸ - برنامه فروش و بازار هدف ۱۳
۱.۹ - عرضه ۱۴
۱.۹.۱ - امکانات عرضه داخلی (واحد‌های فعال) ۱۴
۱.۹.۲ - امکانات عرضه خارجی(واردات) ۱۸
۱.۱۰ - پيش بينی امکانات عرضه ۱۸
۱.۱۰.۱ - پيشبينی امکانات عرضه داخلی ۱۸
۱.۱۰.۲ - پیشبینی واردات ۲۳
۱.۱۰.۳ - پیش بینی عرضه ۲۴
۱.۱۱ - تقاضا ۲۴
۱.۱۱.۱ - تقاضای خارجی (صادرات) ۲۴
۱.۱۱.۲ - تقاضای داخلی ۲۵
۱.۱۲ - پیشبینی تقاضا ۲۶
۱.۱۲.۱ - پیش بینی تقاضای داخلی ۲۶
۱.۱۲.۲ - پیش بینی صادرات ۲۶
۱.۱۳ - پیش بینی تقاضای کل ۲۷
۱.۱۴ - تحليل موازنه پيشبينی امکانات عرضه و پيشبينی تقاضا ۲۷
۱.۱۵ - نتیجه گیری بخش بازار طرح ۲۷
۲. بررسی فنی طرح ۳۰
۲.۱ - هدف کلی طرح: ۳۰
۲.۲ - ظرفیت طرح: ۳۰
۲.۲.۱ - ظرفیت اسمی: ۳۰
۲.۲.۲ - ظرفيت عملی: ۳۰
۲.۳ - فرآیند تولید ۳۲
۲.۴ - کنترل کیفیت : ۳۵
۲.۵ - هزینههای سرمایهگذاری طرح: ۳۷
۲.۵.۱ - زمین : ۳۸
۲.۵.۲ - محوطهسازی ۳۸
۲.۵.۳ - ساختمان ۳۹
۲.۵.۴ - ماشینآلات و تجهیزات: ۳۹
۲.۵.۵ - تأسیسات: ۴۱
۲.۵.۶ - وسایل نقلیه ۴۶
۲.۵.۷ - تجهیزات کارگاهی ۴۷
۲.۵.۸ - تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی: ۴۷
۲.۵.۹ - تجهیزات آزمایشگاهی: ۴۸
۲.۵.۱۰ - هزینههای متفرقه و پیشبینی نشده: ۴۸
۲.۵.۱۱ - هزینههای قبل از بهرهبرداری: ۴۹
۲.۶ - سرمایه در گردش : ۴۹
۲.۷ - زمانبندی اجرای طرح : ۵۰
۲.۸ - هزينههاي توليد ۵۱
۲.۸.۱ - مواداوليه، کمکی و بستهبندی ۵۲
۲.۸.۲ - حقوق و دستمزد ۵۳
۲.۸.۳ - هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات ۵۴
۲.۸.۴ - ارتباطات : ۵۶
۲.۸.۵ - بيمه ۵۷
۲.۸.۶ - تعمير و نگهداري ۵۷
۲.۸.۷ - هزينه استهلاک ۵۸
۲.۸.۸ - بازاریابی و تبلیغات ۵۸
۲.۸.۹ - هزينههاي متفرقه و پيشبيني نشده ۵۹
۲.۹ - جدول هزينههاي ثابت و متغير ۵۹
۳. بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح ۶۲
۳.۱ - پيشبينيهاي مالي طرح: ۶۲
۳.۱.۱ - خلاصه پيشبينيهاي مالي گزارش: ۶۲
۳.۲ - جدول هزينههاي طرح و نحوه تأمين منابع آن: ۶۳
۳.۲.۱ - هزينههاي طرح و منابع تأمين: ۶۳
۳.۳ - نسبتهاي وام دهي ۶۴
۳.۳.۱ - مشارکت مدني ۷۱
۳.۴ - راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح ۷۲
۳.۵ - شاخصهاي مالي طرح ۷۲
۳.۵.۱ - ارزش فعلي خالص ۷۲
۳.۵.۲ - نرخ بازگشت داخلي (IRR) ۷۳
۳.۵.۳ - دوره بازگشت سرمايه (pbp) ۷۴
۳.۵.۴ - نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) ۷۴
۳.۵.۵ - تحليل نقطه سربهسر ۷۴
۳.۵.۶ - ارزش افزوده طرح ۷۶
۳.۵.۷ - بهره‌وري طرح ۷۷
۳.۶ - نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III ۷۸
۳.۷ - ارائه نتايج ۷۸

فهرست جداول
جدول ۱- کد آیسیک ۳
جدول ۲- استانداردهای مرتبط با صنعت تولید گلوتن ۱۰
جدول ۳- قیمت مواد اولیه ۱۳
جدول ۴ -قیمت فروش محصول ۱۳
جدول ۵- برنامه فروش در ۵ سال نخست ۱۳
جدول ۶- عرضه داخلی(واحدهای فعال) سال ۱۳۹۶ ۱۴
جدول ۷- واحدهای فعال گلوتن گندم ۱۵
جدول ۸- واحدهای فعال گلوتن ذرت ۱۶
جدول ۹ - واحدهای فعال انواع گلوتن ۱۷
جدول ۱۰-واحد فعال گلوتن حاصل از ضایعات غلات ۱۷
جدول ۱۱- واحد فعال گلوتن حاصل از غلات بجز گندم و ذرت ۱۷
جدول ۱۲- عرضه خارجی (واردات محصول) ۱۳۹۲-۱۳۹۶ ۱۸
جدول ۱۳- جدول کلی واحد‌های در دست ساخت (تن) ۱۹
جدول ۱۴- واحد‌های در دست ساخت بدون پیشرفت فیزیکی ۲۰
جدول ۱۵- ریز اطلاعات واحدهای در دست ساخت بدون پیشرفت فیزیکی ۲۰
جدول ۱۶-ریز اطلاعات واحد‌های در دست ساخت پیشرفت فیزیکی بین ۱ تا ۲۵ درصد ۲۰
جدول ۱۷- واحد‌های در دست ساخت پیشرفت فیزیکی بین ۲۶ تا ۵۰ درصد ۲۰
جدول ۱۸- ریز اطلاعات واحدهای در دست ساخت پیشرفت فیزیکی بین۲۶تا ۵۰درصد ۲۱
جدول ۱۹- واحد‌های در دست ساخت پیشرفت فیزیکی بین ۵۱ تا ۷۵ درصد ۲۱
جدول ۲۰- ریز اطلاعات واحدهای در دست ساخت پیشرفت فیزیکی بین ۵۱تا۷۵ درصد ۲۱
جدول ۲۱- واحد‌های در دست ساخت پیشرفت فیزیکی بین ۷۶ تا ۹۹ درصد ۲۲
جدول ۲۲- درصد بهره برداری از ظرفیت واحدهای طرح در سالهای آینده (تن) ۲۲
جدول ۲۳- ظرفیت واحدهای طرح در سالهای آینده (تن) ۲۲
جدول ۲۴پیش بینی عرضه داخلی طی سال‌های۱۴۰۱-۱۳۹۷ (تن) ۲۳
جدول ۲۵- پیش بینی واردات طی سال‌های۱۳۹۷-۱۴۰۱ (تن) ۲۳
جدول ۲۶- ظرفیت کل امکانات عرضه (تن) ۲۴
جدول ۲۷- ظرفیت صادرات (تن) ۲۵
جدول ۲۸ - تقاضای داخلی ۲۵
جدول ۲۹- پیش بینی تقاضی آینده ۲۶
جدول ۳۰ - پیش بینی صادرات ۲۶
جدول ۳۱ پیش بینی تقاضای کل ۲۷
جدول ۳۲- تحلیل موازنه عرضه و تقاضای محصول (تن) ۲۷
جدول ۳۴ - ظرفیت تولید (تن) ۳۱
جدول ۳۵- هزینههای سرمایهگذاری طرح ۳۸
جدول ۳۶- هزینههای زمین ۳۸
جدول ۳۷- اقلام محوطهسازی ۳۹
جدول ۳۸- هزینههای ساختمانی ۳۹
جدول ۳۹ - ماشین آلات خط تولید گلوتن و نشاسته از گندم ۴۰
جدول ۴۰- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی ۴۲
جدول ۴۱- هزینهی تاسیسات برق ۴۳
جدول ۴۲- هزینهی تاسیسات گاز ۴۳
جدول ۴۳- هزینههای تاسیسات آب ۴۴
جدول ۴۴- هزینههای تاسیسات سرمایش و گرمایش ۴۴
جدول ۴۵- هزینههای تاسیسات ارتباطات ۴۵
جدول ۴۶- هزینههای تاسیات مکانیکی ۴۵
جدول ۴۷- هزینههای تجهیزات اطفاءحریق ۴۶
جدول ۴۸- هزینههای تاسیسات ۴۶
جدول ۴۹ - وسایل نقلیه ۴۶
جدول ۵۰ - تجهیزات کارگاهی ۴۷
جدول ۵۱- هزینههای تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی ۴۷
جدول ۵۲- هزینهی تجهیزات آزمایشگاهی ۴۸
جدول ۵۳- هزینههای قبل از بهرهبرداری ۴۹
جدول ۵۴- سرمایه در گردش ۵۰
جدول ۵۵- پیشبینی برنامه زمانبندی اجرای طرح ۵۱
جدول ۵۶- هزینههای تولید ۵۲
جدول ۵۷- هزینههای مواداولیه، کمکی و بستهبندی ۵۲
جدول ۵۸حقوق و دستمزد بخش اداری خدماتی ۵۳
جدول ۵۹حقوق و دستمزد بخش تولید ۵۳
جدول ۶۰ جمع حقوق و دستمزد ۵۴
جدول ۶۱- برآورد مصرف برق واحد ۵۴
جدول ۶۲- برآورد مصرف آب واحد روزانه ۵۵
جدول ۶۳- برآورد مصرف گاز ۵۶
جدول ۶۴- هزینههای ارتباطات ۵۶
جدول ۶۵- هزینههای آب، برق، سوخت و ارتباطات ۵۷
جدول ۶۶- هزینههای بیمه ۵۷
جدول ۶۷ - تعمير و نگهداری ۵۷
جدول ۶۸ - هزينه استهلاک سالانه ۵۸
جدول ۶۹- هزينه‌های ثابت و متغير طرح ۵۹
جدول ۷۰- هزينه‌هاي طرح و منابع تأمين (م.ر) ۶۳
جدول ۷۱- مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهای نقدینگی ۶۵
جدول ۷۲- مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهای فعالیت (ميليون ريال) ۶۵
جدول ۷۳- مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهاي سودآوري (ميليون ريال) ۶۵
جدول ۷۴ – نسبتهای نقدینگی ۶۸
جدول ۷۵- اهرمهاي مالي طرح ۶۹
جدول ۷۶- گردش کالاو دارايي‌ها ۷۰
جدول ۷۷- نسبتهاي سودآوري ۷۱
جدول ۷۸- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) ۷۱
جدول ۷۹- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) ۷۲
جدول ۸۰- حساسیت IRR ۷۳
جدول ۸۱- تفكيك هزينه‌هاي ثابت و متغير توليد ۷۵
جدول ۸۲- نقطه سربه‌سر طرح ۷۶
جدول ۸۳- برآورد ارزش افزوده طرح ( ميليون ريال ) ۷۶
جدول ۸۴ب- رنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح ۷۸
جدول ۸۵- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح ۷۸
جدول ۸۶- ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد ۷۹
  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات

capture
capturefood_technology_1f1sk1
فایلهای پس از پرداخت هزینه در منوی فایلهای خریداری شده قابل دانلود می باشد.

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

 1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
متن عکس را داخل کادر وارد کنید