WhatsApp
پیام در واتساپ
aq01
aq01 aq03 aq02 aquarium-final_page_001 aquarium-final_page_002 aquarium-final_page_003 aquarium-final_page_004

مطالعات امکان سنجی (طرح توجیهی) احداث آکواریوم و پارک آبزیان

فروشنده: آرمانین
5 5 1 Product
500 هزار تومان IRR


مشخصات فنی

دارد
دارد
دارد
دارد
209صحفه
خرداد 1396
195,055
6،001،692

معرفی محصول

هدف این طرح بررسی و مطالعات امکان سنجی احداث آکواریوم شهری و پارک آبزیان می باشد.

اآکواریوم های شهری در واقع هم محلی برای تفریح و سرگرم شدن مردم و هم مرکزی برای مطالعات و تحقیقات علمی محسوب می‌شوند. تعدادی ازا آکواریوم ها با برنامه‌های تحقیقاتی و آموزشی دانشگاهها، ایستگاه‌های بیولوژیکی وموسسات دریایی درارتباط هستند. این امر هم در گسترش علوم‌دریایی و زیست‌محیطی موثر بوده و هم محیطی را برای پژوهشگران جوان و علاقمند به این موضوعات فراهم می‌آورد. علاوه بر این، وجود چنین آکواریوم‌هایی درهر کشور، رقابت در بازار توریسم را امکان‌پذیر می‌سازد.

مشخصات طرحظرفیت اسمی این مجتمع، ارائه خدمات به ۸۰۰ نفر در روز برای بازدید از آکواریوم ها ، ۳۰۰ نفر در روز برای مجموعه رستوران های مجموعه و ۵۰۰ نفر در روز برای نمایش آبزیان بازیگر می باشد و خدمات فروشگاهی و عکاسی نیز برای بازدید کنندگان در نظر گرفته شده است. سرویس دهی به مشتریان برای۳۳۰ روز کاری در سال در نظر گرفته شده است.
فهرست مطالب۱- فرم خلاصه پروژه ۱۱- مطالعه بازار ۸۱,۱.- مقدمه ۸۱.۱.۱- تااریخچه‌ی پیدایش آکواریوم‌ شهری یا اوشناریوم ۸۱.۱.۲- هدف از اجرای طرح ۹۱.۲.- معرفی خدمات ۹۱.۲.۱- آکواریوم‌ شهری یا اوشناریوم ۹۱.۲.۲- انواع آکواریوم‌های شهری ۱۰۱.۲.۲.۱- آکواریوم بر اساس جنس آب: ۱۰۱.۲.۳- معرفی کاربردهای خدمات ۲۰۱.۳.- مزایای آکواریوم های شهری ۲۰۱.۴.- معرفی نمونه هایی از آکواریوم های شهری دنیا ۲۱۱.۵.- اکواریوم‌های شهری در ایران ۲۷۱.۶.- محل اجرای طرح ۲۸۱.۶.۱- داده‌هایی جمعیت‌شناختی لرستان ۲۸۱.۷.- جمع بندی، نتيجه گيری ۲۹۲- بررسی فنی طرح ۳۲۱.۸.- هدف کلی طرح : ۳۲۱.۹.- ظرفیت طرح: ۳۲۱.۱۰.- معرفی خدمات: ۳۴۱.۱۱.- مواد مصرفی مجتمع: ۳۵۱.۱۲.- کنترل کیفیت : ۳۶۱.۱۳.- هزینههای سرمایهگذاری طرح: ۳۸۱.۱۴.- زمین : ۴۰۱.۱۵.- محوطه سازی ۴۰۱.۱۶.- ساختمان ۴۱۱.۱۷.- تجهیزات: ۴۲۱.۱۸.- تأسیسات: ۵۱۱.۱۹.- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی ۵۳۱.۲۰.- هزینههای متفرقه و پیشبینی نشده: ۵۴۱.۲۱.- هزینههای قبل از بهرهبرداری: ۵۴۱.۲۲.- سرمایه در گردش : ۵۶۱.۲۳.- زمانبندی اجرای طرح : ۵۷۱.۲۴.- هزينههاي خدمات ۵۹۱.۲۴.۱- مواد مصرفی ۵۹۱.۲۴.۲- حقوق و دستمزد ۶۰۱.۲۴.۳- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات ۶۱۱.۲۴.۴- ارتباطات : ۶۳۱.۲۴.۵- بيمه ۶۴۱.۲۴.۶- تعمير و نگهداري ۶۴۱.۲۴.۷- هزينه استهلاک ۶۵۱.۲۴.۸- هزينههاي بازاریابی و تبلیغات ۶۵۱.۲۴.۹- هزينههاي متفرقه و پيشبيني نشده ۶۶۱.۲۵.- جدول هزينههاي ثابت و متغير ۶۶۳- پيش‌بينيهاي مالي طرح: ۷۰۱.۲۵.۱- خلاصه پيشبينيهاي مالي گزارش: ۷۰۱.۲۶.- جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن: ۷۱۱.۲۶.۱- هزينه‌هاي طرح و منابع تأمين: ۷۱۱.۲۷.- نسبت‌هاي وام دهي ۷۳۱.۲۷.۱- مشارکت مدني ۷۹۱.۲۸.- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح ۷۹۱.۲۹.- شاخصهاي مالي طرح ۸۰۱.۲۹.۱- ارزش فعلي خالص ۸۰۱.۲۹.۲- نرخ بازگشت داخلي (IRR) ۸۰۱.۲۹.۲.۱- حساسیت IRR ۸۱۱.۲۹.۳- دوره بازگشت سرمايه (pbp) ۸۲۱.۲۹.۴- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) ۸۲۱.۲۹.۵- تحليل نقطه سربهسر ۸۲۱.۲۹.۶- ارزش افزوده طرح ۸۴۱.۲۹.۷- بهره‌وري طرح ۸۴۱.۲۹.۷.۱- شاخص بهره وری نیروی کار ۸۴۱.۲۹.۷.۲- شاخص بهره وری هزینه کارکنان ۸۵۱.۲۹.۷.۳- شاخص بهره وری انرژی ۸۵۱.۲۹.۷.۴- شاخص بهره وری سرمایه ۸۵۱.۲۹.۷.۵- شاخص بهره وری مواد ۸۵۱.۲۹.۷.۶- شاخص بهره وری کل ۸۵۱.۳۰.- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III ۸۵۱.۳۱.- ارائه نتايج ۸۶ فهرست جداولجدول ۱ جدول ظرفیت خدمات قابل ارائه ۳۳جدول ۲ مواد مصرفی ۳۵جدول ۳هزینههای سرمایهگذاری طرح ۳۹جدول ۴هزینههای زمین ۴۰جدول ۵هزینههای محوطه سازی ۴۰جدول ۶هزینههای ساختمانی ۴۱جدول ۷هزینههای تجهیزات ۴۲جدول ۸ تجهیزات مجموعه رستوران ها ۴۶جدول ۹ تاسیسات برق ۵۱جدول ۱۰ تاسیسات آب ۵۱جدول ۱۱ تاسیسات گاز ۵۱جدول ۱۲ تاسیسات سرمایش و گرمایش ۵۲جدول ۱۳ تاسیسات ارتباطات ۵۲جدول ۱۴ تاسیسات اطفاء حریق ۵۳جدول ۱۵هزینههای تاسیسات ۵۳جدول ۱۶تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی ۵۳جدول ۱۷هزینههای قبل از بهرهبرداری ۵۵جدول ۱۸سرمایه در گردش ۵۶جدول ۱۹هزینههای خدمات ۵۹جدول ۲۰هزینههای مواد مصرفی ۵۹جدول ۲۱حقوق و دستمزد بخش اداری ۶۰جدول ۲۲حقوق و دستمزد بخش خدماتی ۶۰جدول ۲۳ جمع حقوق و دستمزد ۶۱جدول ۲۴برآورد مصرف آب واحد روزانه ۶۲جدول ۲۵سوخت مصرفی ۶۲جدول ۲۶هزینههای ارتباطات ۶۳جدول ۲۷هزینههای آب، برق، سوخت و ارتباطات ۶۳جدول ۲۸هزینههای بیمه ۶۴جدول ۲۹ تعمير و نگهداری ۶۴جدول ۳۰هزينه استهلاک سالانه ۶۵جدول ۳۱هزينه های ثابت و متغير طرح ۶۶جدول ۳۲هزينه هاي طرح و منابع تأمين (م.ر) ۷۰جدول ۳۳مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهای نقدینگی ۷۲جدول ۳۴مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهای فعالیت (ميليون ريال) ۷۲جدول ۳۵مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهاي سودآوري (ميليون ريال) ۷۳جدول ۳۶ جدول نسبتهای نقدینگی ۷۵جدول ۳۷اهرمهاي مالي طرح ۷۶جدول ۳۸گردش کالاو دارايي ها ۷۶جدول ۳۹نسبتهاي سودآوري ۷۷جدول ۴۰مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) ۷۸جدول ۴۱مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) ۷۸جدول ۴۲تفكيك هزينه‌هاي ثابت و متغير توليد ۸۱جدول ۴۳نقطه سربه‌سر طرح ۸۲جدول ۴۴برآورد ارزش افزوده طرح ( ميليون ريال ) ۸۳جدول ۴۵برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح ۸۵جدول ۴۶شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح ۸۵جدول ۴۷ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد ۸۶
  لیست فایلهای پیوست۱- فایل متنی ورد ۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای ۳- فایل پی دی اف کامفار ۴- فایل کامفار محاسبات
aq01
aq01aq03aq02aquarium-final_page_001aquarium-final_page_002aquarium-final_page_003aquarium-final_page_004
فایلهای پس از پرداخت هزینه در منوی فایلهای خریداری شده قابل دانلود می باشد.

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
متن عکس را داخل کادر وارد کنید