WhatsApp
09033336624
03_742851577
03_742851577 01_1127046738 02_1885429954 walnut-comfar-pdf_page_001 walnut-comfar-pdf_page_002 walnut-comfar-pdf_page_003 walnut-comfar-pdf_page_004 walnut-comfar-pdf_page_005

مطالعات امکان سنجی فرآوری و بسته بندی مغز گردو

فروشنده: آرمانین
5 5 1 Product
500 هزار تومان IRR


مشخصات فنی

دارد
دارد
دارد
دارد
204 صفحه
خرداد1395
11529
354738
۱۵۴۹۲۱۵۰
۱۵۴۹۵۱۲۳۷۴
معرفی محصول
هدف از اجرای طرح، احداث واحد فرآوری گردو و بسته بندی مغز گردو  می‌باشد.
مشخصات طرح
  ظرفيت ورودی خط تولید در سال در یک نوبت کار ۸ ساعته در روز و ۳۰۰روز کار۱۰۰۰ تن می‌باشد. ظرفیت عملی طرح با در نظر گرفتن عوامل پیش‌بینی نشده توقف کار و همچنین تعمیر و نگهداری، با راندمان ۹۰ درصد ظرفیت اسمی معادل۹۰۰ تن در نظر گرفته می‌شود.

با توجه به ظرفیت ورودی گردوی با پوست به خط تولید، میزان ظرفیت اسمی تولید هر یک از محصولات به شرح زیر خواهد بود.

با توجه به تحقیقات انجام گرفته، به ازای هر کیلو گرم گردوی با پوست کاغذی، ۴۵۰ گرم مغز و ۵۵۰ گرم پوست، حاصل می‌گردد.

همچنین فرض بر آن شده است که ۳۰% از مغز های خارج شده از پوست، از کیفیت بالایی برخوردار نبوده و با عنوان گردوی فسنجانی عرضه می‌گردند.

  • مغز گردوی درجه یک : ۳۱۵ تن.
  • مغز گردوی فسنجانی: ۱۳۵ تن.
  • پوست چوبی ( کاغذی) گردو: ۵۵۰ تن. 

فهرست مطالب

۱- فرم خلاصه پروژه ۱
۲- مطالعه بازار ۱۰
۲,۱ مقدمه ۱۰
۲.۲ آشنایی با محصول ۱۱
۲.۲.۱- ترکیبات شیمیایی ۱۱
۲.۲.۲- ارزش غذایی گردو ۱۱
۲.۳ هدف از اجرای طرح ۱۲
۲.۴ محل اجرای طرح ۱۲
۲.۵ موارد استفاده و مزايای محصول ۱۳
۲.۵.۱- خواص گردو ۱۳
۲.۵.۲- مزایای فرآوری گردو ۱۷
۲.۶ معرفی محصول ۱۸
۲.۶.۱- معرفی کد ISIC محصول ۱۸
۲.۶.۲- تعرفه گمرکي و شرايط ورود ۱۸
۲.۷ تعاريف علمی و تخصصی محصول ۱۹
۲.۸ معرفی اجمالی کاربردهای محصول ۲۰
۲.۸.۱- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن ۲۰
۲.۹ استانداردهای ملی ۲۱
۲.۹.۱- مغز گردو ( ۱۸) ۲۱
۲.۹.۲- آیین کار تهیه مغز گردو از برداشت تا بسته بندی( ۳۶۱۳) ۲۳
۲.۱۰ مکان‌يابی پروژه ۲۵
۲.۱۰.۱- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی ۲۵
۲.۱۰.۲- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به تاسیسات زیربنایی ۲۵
۲.۱۱ قيمت مواد اوليه (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) ۲۸
۲.۱۲ قيمت فروش محصولات طرح ۲۹
۲.۱۳ برنامه فروش و بازار هدف ۲۹
۲.۱۴اهمیت استراتژیک فرآوری و بسته بندی گردو ۳۰
۲.۱۴ عرضه ۳۰
۲.۱۴.۱- امکانات عرضه داخلی (واحد های فعال) ۳۰
۲.۱۴.۲- امکانات عرضه خارجی(واردات) ۳۱
۲.۱۴.۳- پيش بينی امکانات عرضه ۳۱
۲.۱۵ تقاضا ۳۱
۲.۱۵.۱- تقاضای خارجی (صادرات) ۳۱
۲.۱۵.۲- تقاضای داخلی ۳۲
۲.۱۵.۳- نتیجه گیری بخش مطالعات بازار ۳۳
۳- بررسی فنی طرح ۳۶
۳.۱ هدف کلی طرح ۳۶
۳.۱.۱- اهداف جانبی طرح ۳۶
۳.۲ ظرفیت طرح ۳۷
۳.۲.۱- ظرفیت اسمی ۳۷
۳.۲.۲- ظرفیت عملی ۳۸
۳.۳ عوامل موثر بر ظرفیت تولید ۳۸
۳.۳.۱- روش تولید ۳۸
۳.۳.۲- ماشین آلات ۳۹
۳.۳.۳- تهیه مواد اولیه، کمکی و بسته بندی ۳۹
۳.۳.۴- برنامه ریزی نگه داری و تعمیرات ۳۹
۳.۳.۵- نیروی انسانی ۳۹
۳.۳.۶- توقف عادی کار ۳۹
۳.۳.۷- تعطیلات ۳۹
۳.۴ فرآیند تولید ۴۰
۳.۴.۱- روش تولید ۴۰
۳.۴.۲- ماشین آلات ۴۱
۳.۵ کنترل کیفیت ۴۳
۳.۵.۱- هدف از کنترلکیفیت ۴۳
۳.۵.۲- موظفین کنترل کیفیت ۴۳
۳.۵.۳- هزینههای کنترل کیفیت ۴۵
۳.۵.۴- کنترل کیفیت در این واحد صنعتی ۴۷
۳.۶ هزینه های سرمایه گذاری طرح ۴۸
۳.۷ زمین ۴۹
۳.۸ محوطه سازی ۴۹
۳.۹ ساختمان ۴۹
۳.۱۰ ماشین آلات و تجهیزات ۵۰
۳.۱۱ تاسیسات ۵۱
۳.۱۱.۱- تاسیسات برق ۵۲
۳.۱۱.۲- تاسیسات آب ۵۴
۳.۱۱.۳- گرمایش، سرمایش و تهویه هوا ۵۴
۳.۱۱.۴- ارتباطات ۵۵
۳.۱۱.۵- تاسیسات گاز ۵۶
۳.۱۱.۶- اطفاء حریق ۵۶
۳.۱۲ هزینه تاسیسات ۵۷
۳.۱۳ تجهیزات کارگاهی ۵۷
۳.۱۴ تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی ۵۸
۳.۱۵ تجهیزات آزمایشگاهی ۵۹
۳.۱۶ هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده ۵۹
۳.۱۷ هزینه های قبل از بهره برداری ۵۹
۳.۱۸ سرمایه در گردش ۶۰
۳.۱۹ زمان بندی اجرای طرح ۶۱
۳.۲۰ هزینه های تولید ۶۲
۳.۲۰.۱- مواد اولیه، کمکی و بسته بندی ۶۳
۳.۲۰.۲- حقوق و دستمزد ۶۳
۳.۲۰.۳- هزینه آب، برق، سوخت و ارتباطات ۶۵
۳.۲۰.۴- ارتباطات ۶۷
۳.۲۰.۵- بیمه ۶۷
۳.۲۰.۶- تعمیر و نگهداری ۶۸
۳.۲۰.۷- هزینه استهلاک ۶۸
۳.۲۰.۸- بازاریابی و تبلیغات ۶۹
۳.۲۰.۹- هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده ۶۹
۳.۲۱ جدول هزینه های ثابت و متغیر ۷۰
۴- بررسی و تجزیه تحلیل مالی طرح ۷۳
۴.۱ پیش بینی های مالی طرح ۷۳
۴.۱.۱- خلاصه پیش بینی های مالی گزارش ۷۳
۴.۲ جدول هزینه های طرح و نحوه تامین منابع آن ۷۴
۴.۲.۱- هزینه های طرح و منابع تامین ۷۴
۴.۳ نسبت های وام دهی ۷۶
۴.۳.۱- مشارکت مدنی ۸۱
۴.۴ راهنمای تامین سهم الشرکه شرکا متناسب با پیشرفت طرح ۸۲
۴.۵ شاخص های مالی طرح ۸۲
۴.۵.۱- ارزش فعلی خالص ۸۲
۴.۵.۲- نرخ بازگشت داخلی (IRR) ۸۳
۴.۵.۳- دوره بازگشت سرمایه (PbP) ۸۵
۴.۵.۴- نرخ بازگشت داخلی برای آورده متقاضی (IRRE) ۸۵
۴.۵.۵- تحلیل نقطه سر به سر ۸۵
۴.۵.۶- ارزش افزوده طرح ۸۷
۴.۵.۷- بهره وری طرح ۸۸
۴.۶ نتایج بررسی مالی طرح توسط نرم افزار COMFAR III ۸۹
۴.۷ ارائه نتایج ۹۰

فهرست جداول

جدول ۱- مواد اولیه مورد استفاده در فرآوری و بسته بندی مغز گردو ۴
جدول ۲- قیمت فروش۳/۱۳۹۶ ۵
جدول ۳- فروش سالانه واحد ۵
جدول ۴-هزینه های سرمایه گذاری طرح ۷
جدول ۵- هزینه های تولید ۸
جدول ۶- شاخص های اقتصادی ۸
جدول ۷-ارزش غذایی گردو ۱۱
جدول ۸- کد آیسیک گردوی فرآوری شده ۱۸
جدول ۹ - مشخصات شهرکها و نواحی صنعتی استان لرستان جدول ۲۶
جدول ۱۰- مواد اولیه ۲۸
جدول ۱۱- فروش سالانه واحد ۲۹
جدول ۱۲- برنامه فروش ۲۹
جدول ۱۳- کد آیسیک محصول ۳۰
جدول ۱۴- عرضه داخلی (واحدهای فعال) مرداد ۱۳۹۵ ۳۰
جدول ۱۵- میزان صادرات مغز گردو- ۱۳۹۵- ۱۳۹۱ ۳۲
جدول ۱۶- میزان تولید گردو در کشور ۳۲
جدول ۱۷- ظرفیت عملی طرح ۳۸
جدول ۱۸- هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح ۴۸
جدول ۱۹- هزینه های زمین ۴۹
جدول ۲۰- اقلام محوطه سازی ۴۹
جدول ۲۱-- هزینه های ساختمانی ۵۰
جدول ۲۲- ماشین آلات ۵۱
جدول ۲۳- برآورد مصرف برق واحد ۵۳
جدول ۲۴- هزینه های تاسیسات برق ۵۴
جدول ۲۵- هزینه تاسیسات آب ۵۴
جدول ۲۶- هزینه های گرمایش و سرمایش ۵۴
جدول ۲۷- هزینه های تاسیسات ارتباطات ۵۵
جدول ۲۸- تاسیسات گاز ۵۶
جدول ۲۹- هزینه های تجهیزات اطفاء حریق ۵۶
جدول ۳۰- مجموع هزینه تاسیسات ۵۷
جدول ۳۱- تجهیزات کارگاهی ۵۷
جدول ۳۲- هزینه های تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی ۵۸
جدول ۳۳- هزینه های قبل از بهره برداری ۵۹
جدول ۳۴- سرمایه در گردش ۶۰
جدول ۳۵- هزینه های تولید ۶۳
جدول ۳۶- هزینه های مواد اولیه کمکی و بسته بندی ۶۳
جدول ۳۷- حقوق و دستمزد بخش تولید ۶۴
جدول ۳۸- حقوق و دستمزد بخش اداری ۶۴
جدول ۳۹- جمع حقوق و دستمزد ۶۴
جدول ۴۰- برآورد مصرف برق واحد ۶۵
جدول ۴۱- برآورد مصرف روزانه آب واحد ۶۶
جدول ۴۲- برآورد مصرف گاز ۶۶
جدول ۴۳- هزینه های ارتباطات ۶۷
جدول ۴۴- هزینه های آب، برق، سوخت و ارتباطات ۶۷
جدول ۴۵- هزینه های بیمه ۶۸
جدول ۴۶- هزینه های تعمیر و نگهداری ۶۸
جدول ۴۷- هزینه های استهلاک سالانه ۶۹
جدول ۴۸- هزینه های ثابت و متغیر ۷۰
جدول ۴۹- هزینه های طرح و منابع تامین آن (م.ر) ۷۴
جدول ۵۰- مقاديرمورد نياز براي محاسبه نسبت‌های نقدینگی ۷۶
جدول ۵۱- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت های فعالیت ۷۶
جدول ۵۲- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت های سود آوری (میلیون ریال) ۷۷
جدول ۵۳- نسبت های نقدینگی ۷۹
جدول ۵۴- اهرم های مالی طرح ۸۰
جدول ۵۵- گردش کالا و دارایی ها ۸۰
جدول ۵۶- نسبت های سود آوری ۸۱
جدول ۵۷- مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی (میلیون ریال) ۸۲
جدول ۵۸- مشخصات مشارکت مدنی (میلیون ریال) ۸۲
جدول ۵۹- حساسیت IRR ۸۴
جدول ۶۰- تفکیک هزینه های ثابت و متغیر تولید ۸۵
جدول ۶۱- نقطه سر به سر طرح ۸۶
جدول ۶۲- برآورد ارزش افزوده طرح (میلیون ریال) ۸۷
جدول ۶۳- ارزش افزوده طرح ۸۷
جدول ۶۴- برنامه زمان بندی پیاده سازی طرح ۸۹
جدول ۶۵- شاخص های مالی و اقتصادی طرح ۸۹
جدول ۶۶- ترتیب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد ۹۰


  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات
03_742851577
03_74285157701_112704673802_1885429954walnut-comfar-pdf_page_001walnut-comfar-pdf_page_002walnut-comfar-pdf_page_003walnut-comfar-pdf_page_004walnut-comfar-pdf_page_005
فایلهای پس از پرداخت هزینه در منوی فایلهای خریداری شده قابل دانلود می باشد.

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
متن عکس را داخل کادر وارد کنید