WhatsApp
پیام در واتساپ
bolt_2_635876655
bolt_2_635876655 bolt_and_pin___1189713468 bolt_and_pin__1505121536 bolt_and_pin_557217619 bolt_2076666788 pages_from_pfs-3_page_01 pages_from_pfs-3_page_02 pages_from_pfs-3_page_03 pages_from_pfs-3_page_04 pages_from_pfs-3_page_05 pages_from_pfs-3_page_06

مطالعات امکان سنجی واحد تولید پیچ و مهره

فروشنده: آرمانین
5 5 1 Product
500 هزار تومان IRR


مشخصات فنی

دارد
دارد
دارد
دارد
205
1397/9
41546
477000
2899412325
2899512323
2899512327
2899512330
2899512333
2899512451
2899512454
2899612328
2899612329
2899612331
2899612332
2899612334
2899612335
2899512452
2899512453
28991110
28991111
28991112
28991114
معرفی محصول

پیچ و مهره قطعاتی هستند که در سطح بسیار گسترده در صنعت مورد استفاده قرار می‌‌گیرد و لذا جایگاه مخصوص خود را در صنایع مختلف دارد و به جرات می‌‌توان گفت که بدون حضور پیچ و مهره‌ها، بخش عظیمی ‌‌از صنعت، ماشین سازی، تجهیزات سازی و قطعه سازی نمی‌‌توانند تداوم حیات داشته باشند. از طرف دیگر همانطور که می‌‌دانیم صنعت ماشین سازی و تجهیزات سازی در ردیف صنایع مادر کشورها طبقه بندی می‌‌گردند. بنابرابن پیچ و مهره‌های استیل نیز به عنوان خانواده‌ای اجتناب ناپذیر از صنایع فوق نقش اساسی در صنعت کشور دارند و برای توسعه صنعتی کشور، توسعه قطعه سازی مانند طرح حاضر نیز ضروری و بسیار مهم می‌‌باشند.مشخصات طرح

پيچ و مهره‌هاي مورد استفاده در صنايع مختلف مورد استفاده قرار مي گيرند. اين نوع محل­ها نيازمند بکارگيري اتصالاتي است که قابليت تحمل نيروهاي وارده را داشته باشد.

استحکام مکانيکي، استحکام کششي، مقاومت در مقابل بارگذاری ضربه ­ای و غيره از خصوصيات بارز پيچ و مهره­ هاي مورد استفاده در اين اتصالات مي باشد و لذا در مجموع مي­توان گفت که به جز پيچ و مهره‌هاي مورد مطالعه، ساير پيچ و مهره‌ها در اين اتصالات نمي­توانند مورد استفاده قرار گيرند و در نهايت قابل نتيجه گيري است که محصولات مورد مطالعه داراي کالاي جايگزين نمي باشند.

فهرست مطالب
خـلاصه پروژه 1
1 مطالعه بازار 9
1.1 مقدمه 9
1.1.1 تاريخچه محصول 9
1.2 هدف از اجراي طرح 10
1.3 محل اجراي طرح 10
1.4 ويژگيها و مزاياي طرح 10
1.5 معرفي محصول 11
1.5.1 معرفي کد ISIC محصول 11
1.5.2 جزئیات مسیر آیسیک 11
1.5.3 تعرفه گمرکی و شرایط ورود 12
1.5.4 مشخصات، ويژگيها و تعاريف علمي و تخصصي محصول 13
1.5.5 استانداردهاي بين المللي (جهاني) و ملي محصول 14
1.5.6 معرفی محصول با کیفیت‌ها و گریدهای مختلف 16
1.5.7 معرفي کاربردهاي محصول 17
1.5.8 بررسي الگوي مصرف جامعه 20
1.6 معرفی پروژه 20
1.6.1 تحلیل ضرورت اجرای پروژه 20
1.7 مکانيابي پروژه 21
1.7.1 تحليل‌هاي مرتبط به دسترسي طرح به مواد اوليه 21
1.8 قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکي و مصرفي) 23
1.9 قيمت فروش محصولات طرح 24
1.10 برنامه فروش و بازار هدف 24
1.11 عرضه 24
1.11.1 توليد داخلي 26
1.11.2 واردات 26
1.12 پيش بيني امکانات عرضه 27
1.12.1 پيش بيني امکانات عرضه داخلي 27
1.12.2 پيش بيني واردات 31
1.12.3 عرضه ی کل 31
1.13 تقاضا 31
1.13.1 تقاضاي خارجي (صادرات) 32
1.13.2 تقاضاي داخلي 32
1.14 پيش بيني تقاضا 33
1.14.1 پيش بيني تقاضاي داخلي 33
1.14.2 پیش بینی صادرات 33
1.14.3 تقاضای کل 34
1.15 تحليل موازنه پيش بيني امکانات عرضه و پيش بيني تقاضا 34
1.16 بررسي بازار جهاني 35
1.17 جمع بندي، نتيجه گيري و ارایه پيشنهاد 35
2 بررسی فنی طرح 38
2.1 هدف کلی طرح 38
2.2 ظرفیت طرح 38
2.2.1 ظرفیت اسمی 38
2.2.2 ظرفيت عملی 38
2.3 معرفی محصولات 39
2.4 مواد اولیه و بستهبندی: 42
2.5 فرآیند تولید 42
2.5.1 هدف از کنترل کیفیت 43
2.5.2 موظفین کنترل کیفیت 43
2.5.3 هزینههای کنترل کیفیت 44
2.5.4 کنترل کیفیت در این واحد صنعتی 45
2.6 محیط زیست 46
2.7 محیط زیست: 46
2.8 هزینه‌های سرمایهگذاری طرح 47
2.9 زمین 49
2.10 محوطهسازی 49
2.11 ساختمان 50
2.12 ماشینآلات و تجهیزات 50
2.13 تأسیسات 51
2.13.1 تاسیسات برق 51
2.13.2 تاسیسات آب 53
2.13.3 تاسیسات سوخت 54
2.13.4 گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 54
2.13.5 ارتباطات 55
2.13.6 اطفاءحریق 55
2.13.7 تاسیسات مکانیکی 56
2.14 هزینه تاسیسات 56
2.15 وسایل نقلیه 57
2.16 تجهیزات کارگاهی 57
2.17 تجهیزات آزمایشگاهی 57
2.18 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 58
2.19 هزینه‌های متفرقه و پیشبینی نشده 58
2.20 هزینه‌های قبل از بهرهبرداری 59
2.21 سرمایه در گردش 59
2.22 زمانبندی اجرای طرح 60
2.23 هزينه‌هاي توليد 61
2.23.1 مواداوليه، کمکی و بستهبندی 62
2.23.2 حقوق و دستمزد 63
2.23.3 هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 64
2.23.4 ارتباطات 67
2.23.5 بيمه 67
2.23.6 تعمير و نگهداري 68
2.23.7 هزينه استهلاک 68
2.23.8 هزينه‌هاي بازاریابی و تبلیغات 69
2.23.9 هزينه‌هاي متفرقه و پيشبيني نشده 69
2.24 جدول هزينه‌هاي ثابت و متغير 69
3 بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 72
3.1 پيش‌بينيهاي مالي طرح: 72
3.1.1 فرم خلاصه پيشبينيهاي مالي گزارش در مورد طرح‌هاي با تسهيلات ريالي 72
3.2 جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 73
3.2.1 هزينه‌هاي طرح و منابع تأمين 73
3.3 نسبت‌هاي وام دهي 75
3.4 مشارکت مدني 80
3.5 راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 81
3.6 شاخص‌هاي مالي طرح 81
3.6.1 ارزش فعلي خالص 81
3.6.2 نرخ بازگشت داخلي (IRR) 82
3.6.3 دوره بازگشت سرمايه (pbp) 83
3.6.4 نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 83
3.6.5 تحليل نقطه سربهسر 83
3.6.6 ارزش افزوده طرح 85
3.6.7 بهره‌وري طرح 86
3.7 نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 87
3.8 ارائه نتايج 87

فهرست جداول
جدول 1- کد آیسیک محصول طرح 11
جدول 2- شماره تعرفه گمرکی محصول طرح 13
جدول 3- استاندارد‌های ملی 16
جدول 5- قیمت مواد اولیه، کمکی و مصرفی 23
جدول 6- برآورد قیمت فروش پیچ و مهره 24
جدول 7- برنامه فروش در 5 سال نخست 24
جدول 8- واحد‌های فعال تا سال 96 برحسب ظرفیت عدد 25
جدول 9- واحدهای فعال تا سال 96 برحسب ظرفیت کیلوگرم 25
جدول 10- واحدهای فعال تا سال 96 برحسب ظرفیت هزار عدد 25
جدول 11- واحدهای فعال تا سال 96 برحسب ظرفیت تن 25
جدول 12- واحد‌های فعال سال‌های 92-96 26
جدول 13- واردات پیچ و مهره 27
جدول 14- واحدهایی که پیشرفت فیزیکی ندارند 27
جدول 15- واحدهایی که بین 1تا25 درصد پیشرفت فیزیکی دارند 28
جدول 16- واحدهایی که بین 26 تا 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند. 28
جدول 17- واحدهایی که بین 51 تا 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارند مطابق جدول زیر است. 28
جدول 18- واحدهایی که بین 76 تا 99 درصد پیشرفت فیزیکی دارند مطابق جدول زیر است. 29
جدول 19- ظرفیت تولید و پیشرفت فیزیکی واحدهای در دست ساخت پیچ و مهره(تن) 29
جدول 20- جدول درصد بهره برداری از ظرفیت واحدهای طرح در سال‌های آینده 29
جدول 21- ظرفیت واحدهای طرح در سال‌های آینده 30
جدول 22- پيش بيني امکانات عرضه داخلی (تن) 30
جدول 23- واردات پیش بینی شده طی سالهای 1397-1401 31
جدول 24- عرضهی کل 31
جدول 25- ظرفیت صادرات پیچ و مهره (تن) 32
جدول 26- برآورد تقاضا طی سال‌های 92-96 32
جدول 27- پيش بيني تقاضاي داخلي براي پیچ و مهره مصرف طي سالهاي 1397- 1401 33
جدول 28- پیش بینی صادرات پیچ و مهره (تن) 33
جدول 29- تقاضای کل پیچ و مهره (تن) طی سال‌های 1397-1401 34
جدول 30- موازنه پیش بینی امکانات عرضه و تقاضا (تن) 34
جدول 31- محصولات تولیدی 39
جدول 32- جدول مواد اولیه کمکی و بسته بندی 42
جدول 33- هزینه‌های سرمایهگذاری طرح 48
جدول 34-هزینه‌های زمین 49
جدول 35- اقلام محوطهسازی 50
جدول 36- جدول هزبنه‌های ساختمانی 50
جدول 37- ماشینآلات و تجهیزات تولید پیچ و مهره 50
جدول 38- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 52
جدول 39- هزینه‌های تاسیسات برق 53
جدول 40- هزینه‌های تاسیسات آب 53
جدول 41- هزینه‌های تاسیسات گاز 54
جدول 42- هزینه‌های تاسیسات سرمایش و گرمایش 54
جدول 43هزینه‌های تاسیسات ارتباطات 55
جدول 44- هزینه‌های تجهیزات اطفاءحریق 56
جدول 45- هزینه‌های تاسیسات مکانیکی 56
جدول 46- هزینه‌های تاسیسات 56
جدول 47- هزینه‌های وسایل نقلیه 57
جدول 48- هزینه‌های تجهیزات کارگاهی 57
جدول 49- هزینه‌های تجهیزات آزمایشگاهی 58
جدول 50- هزینه‌های تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 58
جدول 51- هزینه‌های قبل از بهرهبرداری 59
جدول 52- سرمایه در گردش 60
جدول 53- پیشبینی برنامه زمانبندی اجرای طرح 61
جدول 54- هزینه‌های تولید 62
جدول 55- هزینه‌های مواداولیه، کمکی و بستهبندی 62
جدول 56- حقوق و دستمزد بخش اداری خدماتی 63
جدول 57- حقوق و دستمزد بخش تولید 64
جدول 58- جمع حقوق و دستمزد 64
جدول 59- برآورد مصرف برق واحد 65
جدول 60- برآورد مصرف آب واحد روزانه 66
جدول 61- گاز مصرفی 66
جدول 62- هزینه‌های ارتباطات 67
جدول 63- هزینه‌های آب، برق، گاز و ارتباطات 67
جدول 64- هزینه‌های بیمه 67
جدول 65- تعمير و نگهداری 68
جدول 66- هزينه استهلاک سالانه 68
جدول 67- هزينه‌های ثابت و متغير طرح 70
جدول 68- هزينه‌هاي طرح و منابع تأمين (م.ر) 73
جدول 69- مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهای نقدینگی 75
جدول 70- مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبت‌های فعالیت (ميليون ريال) 75
جدول 71- مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهاي سودآوري (ميليون ريال) 75
جدول 72- نسبت‌های نقدینگی 78
جدول 73- اهرمهاي مالي طرح 79
جدول 74- گردش کالاو دارايي‌ها 79
جدول 75- نسبت‌هاي سودآوري 80
جدول 76- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 81
جدول 77-مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 81
جدول 78- تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر 84
جدول 79- نقطه سربه‌سر طرح 84
جدول 80- برآورد ارزش افزوده طرح (ميليون ريال) 85
جدول 81- برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح 87
جدول 82-شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 87
جدول 83-ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 88
  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات
bolt_2_635876655
bolt_2_635876655bolt_and_pin___1189713468bolt_and_pin__1505121536bolt_and_pin_557217619bolt_2076666788pages_from_pfs-3_page_01pages_from_pfs-3_page_02pages_from_pfs-3_page_03pages_from_pfs-3_page_04pages_from_pfs-3_page_05pages_from_pfs-3_page_06
فایلهای پس از پرداخت هزینه در منوی فایلهای خریداری شده قابل دانلود می باشد.

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
متن عکس را داخل کادر وارد کنید