WhatsApp
پیام در واتساپ
e1968e368bfa4ddaa99f458cde0d6a54_478616565
e1968e368bfa4ddaa99f458cde0d6a54_478616565 na-500x500_1480949579 pages_from_poly_urthane-2_page_1 pages_from_poly_urthane-2_page_2 pages_from_poly_urthane-2_page_3 pages_from_poly_urthane-2_page_4 pages_from_poly_urthane-2_page_5 pages_from_poly_urthane-2_page_6

مطالعات امکان سنجی واحد تولید پلی اورتان ترموپلاستیک نسوز

فروشنده: آرمانین
5 5 1 Product
300 هزار تومان IRR


مشخصات فنی

دارد
دارد
دارد
دارد
219
97/09
47072
541000
۲۴۱۳۴۱۲۴۳۰
معرفی محصول

ترکیبات ترموپلاستیک پلی ­اورتان [TPU] براي کاربردهایی که نسوز بودن مورد نظر است مانند کاربرد در سیم ­ها و کابل، مفید هستند. یک روش ویژه براي نسوزکردن پلیمرها، استفاده از سیستم ­هاي پف کننده می ­باشد. اصطلاح پف ­کننده به لایه زغال کفی که بر روي سطح ماده پلیمري در اثر وجود آتش تشکیل می­شود گویند. لایه زغالی مواد تحتانی را در برابر آتش محافظت می­کند. به عبارت دیگر این لایه به صورت یک مانع فیزیکی عمل می­نماید و نفوذ محصولات فرار قابل اشتعال به سمت آتش و نفوذ اکسیژن به سمت پلیمر را محدود می­کند. درنتیجه پوشش زغالی، انتقال حرارت و انتقال جرم را میان گاز و فاز جامد آهسته وکند می­نماید. TPUخالص (پلیمر TPUبدون افزودنی­هاي نسوزکننده) تحت فلاکس حرارتی بالا یا در معرض آتش، طی دو مرحله متوالی تخریب می­شود. مرحله اول تخریب از طریق شکستن مولکول­هاي پلیمر در دماهاي بین C˚۲۴۰ تا C˚۴۰۰ رخ می­دهد که بیشترین افت وزنی را در دماي C˚۳۲۰ دارد. مرحله دوم تخریب در محدوده دمایی ۴۰۰ تا C˚۷۰۰ اتفاق می­افتد که منجر به از بین رفتن کامل پلیمر می­شود.

بخاطر شکستن مولکول­هاي پلیمر وزن مولکولی پلیمر TPU همچنین ویسکوزیته مذاب آن کاهش می­یابد. بنابراین باعث ریزش زیاد پلیمر مذاب می­شود. پلیمر مدت کمی پس از جرقه شروع به سوختن می­کند و در هنگام سوختن بصورت مذاب درمی­آید و می­ریزد. اگر این پلیمر در ساختمان کابل یا سیم باشد، ریزش پلیمر مذاب هنگام سوختن باعث قرارگرفتن سطح جدیدي از پلیمر در معرض آتش شده و در نتیجه آتش به نواحی دورتر از نقطه اولیه آتش­گیري گسترش می­یابد. در این حالت آتش فقط در صورتی خاموش می­شود که پلیمر مذاب تماما ریزش کرده و آتش به سطح سیم هادي الکتریسیته لخت و عریان برسد. افزودنی­هاي هالوژنی مانند موادي بر پایه کلر و برم براي افزایش خاصیت نسوز بودن ترکیبات TPU به آن­ها اضافه می­شوند. در حال حاضر، TPU هایی که ترکیبات هالوژنی ندارند مطلوب هستند. به همین دلیل نیاز است که در فرمولاسیون TPU از مواد دیگري همچون ملامین سیانور به جاي افزودنی ­هاي هالوژنی استفاده شود.

مشخصات طرح

 TPU هاي بر پایه پلی‌اتر براي پوشش انواع کابل­ها و سیم­هاي ایمنی، تاکتیکی و نظامی بکار می­روند. انواع پایه پلی­اتري آن به علت مقاومت خوب در برابر هیدرولیز و عوامل میکروبی، از خوردگی و همچنین اتصالات در ولتار پایین جلوگیري می­نمایند. برخی از کاربردهاي فراوان TPU براي پوشش انواع کابل و سیم به شرح زیر است:

 • کابل­هاي مورد استفاده در دریا براي استخراج نفت و گاز
 • کابل­هاي فشار قوي در سایتهاي ساختمانی
 • کابل­هاي بلند و دنباله دار در صنعت معدن
 • کابل براي چمن زن­ها و سایر تجهیزات کشاورزي
 • کابل­هاي تلفن
 • کابل­هاي کنترلی براي تحقیقات
 • سیستم ترمز براي ماشین­ها
 • کابل براي فضاپیماها
 • کابل­هاي فشار قوي براي متروها
 • کابل­هاي کنترلی آنتی استاتیک براي تجهیزات الکترونیکی


فهرست مطالب

خلاصـه پـروژه ۱

۱-            مطالعه بازار ۹

۱,۱-          مقدمه. ۹

۱.۱.۱ -  تاريخچه محصول.. ۱۰

۱.۲-          هدف از اجراي طرح. ۱۱

۱.۳-          محل اجراي طرح. ۱۱

۱.۴-          ويژگي‌ها و مزاياي طرح. ۱۱

۱.۵-          معرفي محصول.. ۱۲

۱.۵.۱ -  معرفي کد ISIC محصول.. ۱۲

۱.۵.۲ -  جزئیات مسیر آیسیک... ۱۳

۱.۵.۳ -  تعرفه گمرکی و شرایط ورود. ۱۳

۱.۵.۴ -  مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمي و تخصصي محصول.. ۱۴

۱.۵.۵ -  استانداردهاي بين المللي (جهاني) و ملي محصول.. ۱۵

۱.۵.۶ -  معرفي کاربردهاي محصول.. ۱۶

۱.۶-          مکان‌يابي پروژه ۱۷

۱.۶.۱ -  تحليل‌هایي مرتبط به دسترسي طرح به مواد اوليه. ۱۷

۱.۶.۲ -  تحليل‌هایي مرتبط به دسترسي طرح به بازار مصرف.. ۱۷

۱.۶.۳ -  تحليل‌هایي مرتبط به دسترسی طرح به منابع نیروی انسانی.. ۱۷

۱.۶.۴ -  سایر عوامل تاثیر گذار بر مکان یابی پروژه ۱۷

۱.۷-          قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکي و مصرفي) ۱۹

۱.۸-          قيمت فروش محصولات طرح. ۱۹

۱.۹-          عرضه. ۱۹

۱.۹.۱ -  توليد داخلي.. ۲۰

۱.۹.۲ -  واردات.. ۲۱

۱.۱۰-        پيش بيني امکانات عرضه. ۲۲

۱.۱۰.۱ -    پيش بيني امکانات عرضه داخلي.. ۲۲

۱.۱۰.۲ -    پيش بيني واردات.. ۲۵

۱.۱۰.۳ -    عرضه ی کل.. ۲۶

۱.۱۱-        تقاضا ۲۶

۱.۱۱.۱ -    تقاضاي خارجي (صادرات) ۲۷

۱.۱۱.۲ -    تقاضاي داخلي.. ۲۷

۱.۱۲-        پيش بيني تقاضا ۲۸

۱.۱۲.۱ -    پيش بيني تقاضاي داخلي.. ۲۸

۱.۱۲.۲ -    پیش بینی صادرات.. ۲۹

۱.۱۲.۳ -    تقاضای کل.. ۳۰

۱.۱۳-        تحليل موازنه پيش بيني امکانات عرضه و پيش بيني تقاضا ۳۰

۱.۱۴-        بررسي بازار جهاني.. ۳۰

۱.۱۵-        برنامه فروش و تعیین بازار هدف.. ۳۲

۱.۱۶-        جمع بندي، نتيجه گيري و ارایه پيشنهاد. ۳۲

۲-            بررسی فنی طرح. ۳۴

۲.۱-          هدف کلی طرح. ۳۴

۲.۲-          ظرفیت طرح. ۳۴

۲.۲.۱ -  ظرفیت اسمی.. ۳۴

۲.۲.۲ -  ظرفيت عملی.. ۳۴

۲.۳-          عوامل موثر بر ظرفیت تولید. ۳۵

۲.۴-          معرفی محصولات.. ۳۶

۲.۵-          مواد اولیه و بسته‌بندی.. ۳۶

۲.۶-          روش تولید. ۳۶

۲.۶.۱ -  هدف از کنترل‌کیفیت... ۴۵

۲.۶.۲ -  موظفین کنترل کیفیت... ۴۵

۲.۶.۳ -  هزینههای کنترل کیفیت... ۴۶

۲.۶.۴ -  کنترل کیفیت در این واحد صنعتی.. ۴۸

۲.۷-          محیط زیست... ۴۸

۲.۸-          هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ ۴۹

۲.۹-          زمین   ۵۱

۲.۱۰-        محوطه‌سازی.. ۵۱

۲.۱۱-        ساختمان.. ۵۱

۲.۱۲-        ماشین‌آلات و تجهیزات.. ۵۲

۲.۱۳-        تأسیسات.. ۵۲

۲.۱۳.۱ -    تاسیسات برق.. ۵۲

۲.۱۳.۲ -    تاسیسات آب.. ۵۳

۲.۱۳.۳ -    تاسیسات سوخت... ۵۴

۲.۱۳.۴ -    گرمایش و سرمایش و تهویه هوا ۵۴

۲.۱۳.۵ -    ارتباطات.. ۵۵

۲.۱۳.۶ - اطفاء‌حریق.. ۵۶

۲.۱۳.۷ -    تاسیسات مکانیکی.. ۵۶

۲.۱۴-        هزینه تاسیسات.. ۵۶

۲.۱۵-        وسایل نقلیه. ۵۷

۲.۱۶-        تجهیزات کارگاهی.. ۵۷

۲.۱۷-        تجهیزات آزمایشگاهی.. ۵۸

۲.۱۸-        تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی.. ۵۸

۲.۱۹-        هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده ۵۹

۲.۲۰-        هزینه‌های قبل از بهره‌برداری.. ۵۹

۲.۲۱-        سرمایه در گردش... ۶۰

۲.۲۲-        زمان‌بندی اجرای طرح. ۶۱

۲.۲۳-        هزينه‌هاي توليد. ۶۲

۲.۲۳.۱ -    مواد‌اوليه، کمکی و بسته‌بندی.. ۶۳

۲.۲۳.۲ -    حقوق و دستمزد. ۶۳

۲.۲۳.۳ -    هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات.. ۶۵

۲.۲۳.۴ -    ارتباطات.. ۶۷

۲.۲۳.۵ -    بيمه. ۶۷

۲.۲۳.۶ - تعمير و نگهداري.. ۶۸

۲.۲۳.۷ -    هزينه استهلاک... ۶۸

۲.۲۳.۸ -    هزينه‌هاي بازاریابی و تبلیغات.. ۶۹

۲.۲۳.۹ -    هزينه‌هاي متفرقه و پيش‌بيني نشده ۶۹

۲.۲۳.۱۰ -  جدول هزينه‌هاي ثابت و متغير. ۷۰

۳-            بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح. ۷۲

۳.۱-          پيش‌بيني‌هاي مالي طرح: ۷۲

۳.۱.۱ -  فرم خلاصه پيش‌بيني‌هاي مالي گزارش در مورد طرح‌هاي با تسهيلات ريالي.. ۷۲

۳.۲-          جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن.. ۷۲

۳.۲.۱ -  هزينه‌هاي طرح و منابع تأمين.. ۷۲

۳.۳-          نسبت‌هاي وام دهي.. ۷۴

۳.۴-          مشارکت مدني.. ۷۹

۳.۵-          راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح. ۸۰

۳.۶-          شاخص‌هاي مالي طرح. ۸۰

۳.۶.۱ -  ارزش فعلي خالص.... ۸۰

۳.۶.۲ -  نرخ بازگشت داخلي (IRR) ۸۱

۳.۶.۳ -  دوره بازگشت سرمايه (pbp) ۸۲

۳.۶.۴ -  نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) ۸۲

۳.۶.۵ -  تحليل نقطه سربه‌سر. ۸۳

۳.۶.۶ -   ارزش افزوده طرح. ۸۴

۳.۶.۷ -  بهره‌وري طرح. ۸۵

۳.۷-          نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III. ۸۶

۳.۸-          ارائه نتايج.. ۸۷ 

فهرست جداول

جدول ۱کد آیسیک محصول طرح. ۱۲

جدول ۳ قیمت مواد اولیه تولید پلی‌اورتان ترموپلاستیک نسوز ۱۹

جدول ۴برآورد قیمت فروش پلی‌اورتان ترموپلاستیک نسوز ۱۹

جدول ۵ واحد‌های فعال تا سال ۹۶. ۲۰

جدول ۶ واحد‌های فعال سالهای ۹۲-۹۶. ۲۰

جدول ۷ واردات پلی‌اورتان به اشکال ابتدایی.. ۲۱

جدول ۸ واردات پلی‌اورتان خام به ایران در سال ۱۳۹۶. ۲۱

جدول ۹ واحدهایی که پیشرفت فیزیکی ندارند. ۲۲

جدول ۱۰واحدهایی که بین ۱تا۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. ۲۳

جدول ۱۱واحدهایی که بین ۲۶ تا ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. ۲۳

جدول ۱۲واحدهایی که بین ۵۱ تا ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. ۲۳

جدول ۱۳واحدهایی که بین ۷۶ تا ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارند مطابق جدول زیر است. ۲۳

جدول ۱۴ظرفیت تولید و پیشرفت فیزیکی واحدهای در دست ساخت پلی‌اورتان(تن) ۲۳

جدول ۱۵ جدول درصد بهره برداری از ظرفیت واحدهای طرح در سال‌های آینده ۲۴

جدول ۱۶ ظرفیت واحدهای طرح در سال‌های آینده ۲۴

جدول ۱۷پيش بيني امکانات عرضه داخلی (تن) ۲۵

جدول ۱۸ روند رشد واردات ۱۳۹۲-۱۳۹۶. ۲۵

جدول ۱۹ واردات پیش بینی شده طی سالهای ۱۳۹۷-۱۴۰۱. ۲۶

جدول ۲۰ ظرفیت صادرات پلی‌اورتان(تن) ۲۷

جدول ۲۱ صادرات پلی‌اورتان خام از ایران سال۱۳۹۶. ۲۷

جدول ۲۲ تقاضا طی سال‌های ۹۲-۹۶. ۲۸

جدول ۲۳ روند رشد تقاضای داخلی ۱۳۹۲-۱۳۹۶. ۲۸

جدول ۲۴پيش بيني تقاضاي داخلي پلی‌اورتان طي سالهاي ۱۳۹۷- ۱۴۰۱. ۲۹

جدول ۲۵ روند رشد صادرات ۱۳۹۲-۱۳۹۶. ۲۹

جدول ۲۶ پیش بینی صادرات پلی‌اورتان (تن) ۲۹

جدول ۲۷ تقاضای پلی‌اورتان طی سال‌های ۱۳۹۷-۱۴۰۱. ۳۰

جدول ۲۸ موازنه پیش بینی امکانات عرضه و تقاضا (تن) ۳۰

جدول ۲۹ محصولات تولیدی.. ۳۴

جدول ۳۰جدول مواد اولیه کمکی و بسته بندی.. ۳۶

جدول ۳۱ هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح. ۴۹

جدول ۳۲ هزینه‌های زمین.. ۵۱

جدول ۳۳  اقلام محوطه‌سازی.. ۵۱

جدول ۳۴ جدول هزبنه‌های ساختمانی.. ۵۱

جدول ۳۵ ماشین‌آلات و تجهیزات تولید پلی‌اورتان.. ۵۲

جدول ۳۶ جدول برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی.. ۵۲

جدول ۳۷ هزینه‌های تاسیسات برق.. ۵۳

جدول ۳۸ هزینه‌های تاسیسات آب.. ۵۴

جدول ۳۹ هزینه‌های تاسیسات گاز ۵۴

جدول ۴۰ هزینه‌های تاسیسات سرمایش و گرمایش.... ۵۴

جدول ۴۱ هزینه‌های تا‌سیسات ارتباطات.. ۵۵

جدول ۴۲هزینه‌های تجهیزات اطفاء‌حریق.. ۵۶

جدول ۴۳ هزینه‌های تاسیسات مکانیکی.. ۵۶

جدول ۴۴هزینه‌های تاسیسات.. ۵۶

جدول ۴۵ هزینه‌های وسایل نقلیه. ۵۷

جدول ۴۶هزینه‌های تجهیزات کارگاهی.. ۵۷

جدول ۴۷ هزینه‌های تجهیزات آزمایشگاهی.. ۵۸

جدول ۴۸هزینه‌های تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی.. ۵۸

جدول ۴۹هزینه‌های قبل از بهره‌برداری.. ۵۹

جدول ۵۰سرمایه در گردش... ۶۰

جدول ۵۱پیش‌بینی برنامه زمانبندی اجرای طرح. ۶۱

جدول ۵۲هزینه‌های تولید. ۶۲

جدول ۵۳ هزینه‌های مواداولیه، کمکی و بسته‌بندی.. ۶۳

جدول ۵۴حقوق و دستمزد بخش اداری خدماتی.. ۶۳

جدول ۵۵حقوق و دستمزد بخش تولید. ۶۴

جدول ۵۶ جمع حقوق و دستمزد. ۶۴

جدول ۵۷برآورد مصرف برق واحد. ۶۵

جدول ۵۸ برآورد مصرف آب واحد روزانه. ۶۶

جدول ۵۹گاز مصرفی.. ۶۷

جدول ۶۰هزینه‌های ارتباطات.. ۶۷

جدول ۶۱هزینه‌های آب، برق، گاز و ارتباطات.. ۶۷

جدول ۶۲هزینه‌های بیمه. ۶۸

جدول ۶۳تعمير و نگهداری.. ۶۸

جدول ۶۴هزينه استهلاک سالانه. ۶۸

جدول ۶۵هزينه‌های ثابت و متغير طرح. ۷۰

جدول ۶۶هزينه‌هاي طرح و منابع تأمين (م.ر) ۷۲

جدول ۶۷ مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبت‌های نقدینگی.. ۷۴

جدول ۶۸ مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبت‌های فعالیت (ميليون ريال) ۷۴

جدول ۶۹ مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهاي سودآوري (ميليون ريال) ۷۴

جدول ۷۰ نسبت‌های نقدینگی.. ۷۷

جدول ۷۱اهرم‌هاي مالي طرح. ۷۸

جدول ۷۲گردش کالاو داراييها ۷۸

جدول ۷۳نسبت‌هاي سودآوري.. ۷۹

جدول ۷۴مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) ۸۰

جدول ۷۵مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) ۸۰

جدول ۷۶ حساسیت IRR.. ۸۱

جدول ۷۷ تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر. ۸۳

جدول ۷۸نقطه سربه‌سر طرح. ۸۴

جدول ۷۹برآورد ارزش افزوده طرح ( ميليون ريال ) ۸۴

جدول ۸۰برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح. ۸۶

جدول ۸۱شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح. ۸۶

جدول ۸۲ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد. ۸۷

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات
e1968e368bfa4ddaa99f458cde0d6a54_478616565
e1968e368bfa4ddaa99f458cde0d6a54_478616565na-500x500_1480949579pages_from_poly_urthane-2_page_1pages_from_poly_urthane-2_page_2pages_from_poly_urthane-2_page_3pages_from_poly_urthane-2_page_4pages_from_poly_urthane-2_page_5pages_from_poly_urthane-2_page_6
فایلهای پس از پرداخت هزینه در منوی فایلهای خریداری شده قابل دانلود می باشد.

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

 1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
متن عکس را داخل کادر وارد کنید
Cron Job Starts