نام واحد : ملی کبریت 29 بهمن تبریز

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز - خ شمس...
 • تلفن شرکت :
  *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تبریز - خ شمس تبریزکوی شهید مفتح
 • تلفن واحد :
  *******266جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسینعلی کبریت ساز توکلی
 • تلفن مدیر :
  *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.

نام محصول : کبریت

 • سریال مجوز : 1101372
 • شماره مجوز : 2019
 • تاریخ مجوز : 28/01/1338
 • کد محصول : 20291234
 • شرح محصول : کبریت
 • ظرفیت : 430,700 کارتن
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات چوبی -انواع کالاازچوب پنبه -نی وموادحصیرباف(2029)
 • پیشرفت : 100%
  100%

محاسبه آنلاین شاخص‌های مالی سرمایه‌گذاری

 • نرخ بازده داخلی (IRR)
 • نرخ بازده داخلی تعدیل شده (MIRR)
 • ارزش فعلی خالص (NPV)
 • شاخص سودآوری (PI)
 • دوره بازگشت سرمایه (PBP)
 • دوره بازگشت سرمایه متحرک (DPBP)
Cron Job Starts