نام واحد : آرد سپید ارومیه

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : ارومیه
 • نشانی شرکت : کیلومتر 5...
 • تلفن شرکت :
  *******441جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 5 جاده فرودگاه
 • تلفن واحد :
  *******441جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : احمد افتخاری
 • تلفن مدیر :
  *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.

نام محصول : اردگندم سفید

 • سریال مجوز : 1200013
 • شماره مجوز : 1
 • تاریخ مجوز : 08/10/1349
 • کد محصول : 15311117
 • شرح محصول : اردگندم سفید
 • ظرفیت : 18,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • پیشرفت : 100%
  100%

محاسبه آنلاین شاخص‌های مالی سرمایه‌گذاری

 • نرخ بازده داخلی (IRR)
 • نرخ بازده داخلی تعدیل شده (MIRR)
 • ارزش فعلی خالص (NPV)
 • شاخص سودآوری (PI)
 • دوره بازگشت سرمایه (PBP)
 • دوره بازگشت سرمایه متحرک (DPBP)
Cron Job Starts