توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : احمد ومهدی رستم زاده

مدیر : مهدی رستم زاده

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : ****344

تلفن واحد : *******441


سریال مجوز : 1203555

شماره مجوز : 1140

تاریخ مجوز : 08/01/1362

کد محصول : 26931114

نام محصول : اجرفشاری

ظرفیت : 4,500 هزار قالب

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)

گروه 4 رقمی : ساخت محصولات سفالی وسرامیکی ساختمانی غیرنسوز(2693)

استان : آذربایجان غربی شهرستان : ارومیه
نشانی واحد : جاده قره اغاج - قریه گوگ تپه - اجر فشاری خامنه 2
نشانی شرکت : خ کاشانی سه راه باکری دفتر اجر فشاری خامنه 2
براساس مجوز به تاریخ: 08/01/1362

اشتغال: 65 نفر