توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : تولیدی آبسان نقش جهان - شرکت به درخواست وکیل فعلا توقیف

مدیر : خسروی-رضا

تلفن شرکت : ****650

تلفن واحد : *******335


سریال مجوز : 1310832

شماره مجوز : 6312

تاریخ مجوز : 13/02/1362

کد محصول : 25201222

نام محصول : لوله واتصالات پلی اتیلن

ظرفیت : 1,050 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)

گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)

استان : اصفهان شهرستان : مبارکه
نشانی واحد : منطقه صنعتی سه راه مبارکه خ ششم فاز1 ب 24 پ 12
نشانی شرکت : سپاهان شهر بلوار غدیر خ فاربی 2 خ رزم شرقی پ29
براساس مجوز به تاریخ: 13/02/1362

اشتغال: 8 نفر