توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : سیمانتایل اصفهان - شرکت

مدیر : آقای

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 1301666

شماره مجوز : 23216

تاریخ مجوز : 24/06/1362

کد محصول : 26951123

نام محصول : کفپوش سیمانی -موزائیک

ظرفیت : 300,000 متر مربع

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)

گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)

استان : اصفهان شهرستان : اصفهان
نشانی واحد : منطقه صنعتی حسین آباد گاریچه
نشانی شرکت : ندارد
براساس مجوز به تاریخ: 24/06/1362

اشتغال: 40 نفر

Cron Job Starts