توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : ایران زنجیر

مدیر : ناصر محمدی واحد

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : ****445

تلفن واحد : ****445


سریال مجوز : 1100290

شماره مجوز : 20564

تاریخ مجوز : 23/07/1362

کد محصول : 28991336

نام محصول : زنجیرچرخ اتومومبیل

ظرفیت : 300 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)

گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات فلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2899)

سایر محصولات مجوز

28991336

زنجیر مفتولی

1,700 تن

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : تبریز
نشانی واحد : تبریز - جاده بنیان دیزل روبروی آذر بنیاد
نشانی شرکت : تبریز - جاده بنیان دیزل روبروی آذر بنیاد
براساس مجوز به تاریخ: 23/07/1362

اشتغال: 30 نفر