توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : تولیدموتورهای دیزل ایران - ایدم

مدیر : رضا دانش فهیم

تلفن مدیر : *******912

تلفن شرکت : *******877

تلفن واحد : ******33-


سریال مجوز : 1109095

شماره مجوز : 310790

تاریخ مجوز : 23/04/1351

کد محصول : 29111120

نام محصول : موتور دیزلیبجز موتور وسایل نقلیه

ظرفیت : 20,000 دستگاه

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)

گروه 4 رقمی : موتورهاوتوربین هابجزموتورهای هواپیماووسائل موتوری(2911)

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : تبریز
نشانی واحد : تبریز-جاده صنعتی غرب
نشانی شرکت : تبریز-جاده صنعتی غرب
براساس مجوز به تاریخ: 23/04/1351

اشتغال: 1605 نفر

Cron Job Starts