توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : غلامحسین جبارپور نوید

مدیر : غلامحسین جبارپور نوید

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 1100151

شماره مجوز : 28107

تاریخ مجوز : 24/09/1362

کد محصول : 17211150

نام محصول : انواع حوله اماده

ظرفیت : 56 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)

گروه 4 رقمی : تولیدکالاهای نساجی تکمیل شده باستثنای پوشاک(1721)

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : تبریز
نشانی واحد : تبریز- ج درمن دیزل
نشانی شرکت : تبریز- ج درمن دیزل
براساس مجوز به تاریخ: 24/09/1362

اشتغال: 5 نفر

Cron Job Starts