توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : شمسعلی خوبهی

مدیر : فرهاد خوبهی

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : *******441

تلفن واحد : *******441


سریال مجوز : 1200186

شماره مجوز : 27124

تاریخ مجوز : 23/11/1362

کد محصول : 26931114

نام محصول : اجرفشاری

ظرفیت : 20,000 هزار قالب

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)

گروه 4 رقمی : ساخت محصولات سفالی وسرامیکی ساختمانی غیرنسوز(2693)

استان : آذربایجان غربی شهرستان : ارومیه
نشانی واحد : جاده سرو کیلومتر 6 آجر فشاری خوبهی
نشانی شرکت : جاده سرو کیلومتر 6 آجر فشاری خوبهی
براساس مجوز به تاریخ: 23/11/1362

اشتغال: 222 نفر