توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : مهوش ورنوسفادرانی - محمد

مدیر : محمد وزیری پور

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 1300753

شماره مجوز : 46043

تاریخ مجوز : 24/11/1362

کد محصول : 26961110

نام محصول : انواع سنگبری وسنگکوبی

ظرفیت : 19,000 متر مربع

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)

گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)

استان : اصفهان شهرستان : شاهین شهر و میمه
نشانی واحد : منطقه صنعتی حسین آباد گاریچه-خ 40
نشانی شرکت : ندارد
براساس مجوز به تاریخ: 24/11/1362

اشتغال: 8 نفر

Cron Job Starts