توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : آلیترامان اصفهان - شرکت

مدیر : آقای

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 1301557

شماره مجوز : 52856

تاریخ مجوز : 17/12/1362

کد محصول : 26951122

نام محصول : تیرچه زیگزاک سیمانی

ظرفیت : 100,000 متر

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)

گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)

استان : اصفهان شهرستان : شاهین شهر و میمه
نشانی واحد : منطقه صنعتی مورچه خورت 0
نشانی شرکت : ندارد
براساس مجوز به تاریخ: 17/12/1362

اشتغال: 13 نفر