توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : محمد خدادادی

مدیر : علیرضا خدادادی

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******413


سریال مجوز : 1114933

شماره مجوز : 20789

تاریخ مجوز : 10/07/1363

کد محصول : 26931116

نام محصول : اجرماشینی

ظرفیت : 100 هزار قالب

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)

گروه 4 رقمی : ساخت محصولات سفالی وسرامیکی ساختمانی غیرنسوز(2693)

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : تبریز
نشانی واحد : تبریز- ج مراغه قریه کجاباد
نشانی شرکت : تبریز- ج مراغه قریه کجاباد
براساس مجوز به تاریخ: 10/07/1363

اشتغال: 47 نفر

Cron Job Starts