توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : آیسان گازسهند

مدیر : کاظم کاظمی

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 1100295

شماره مجوز : 24333

تاریخ مجوز : 17/08/1363

کد محصول : 29301350

نام محصول : انواع بخاری برقی

ظرفیت : 10,000 دستگاه

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)

گروه 4 رقمی : ساخت وسایل خانگی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2930)

سایر محصولات مجوز

29301410

انواع بخاریهای غیربرقی خانگی

20,000 دستگاه

29301422

اجاق گازهای رومیزی

14,000 دستگاه

29191370

انواع کولرابی

2,000 دستگاه

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : تبریز
نشانی واحد : تبریز- ج پتروشیمی نرسیده به درب مجتمع پتروشیمی 300متربطرف ج پلی نار
نشانی شرکت : تبریز- ج پتروشیمی نرسیده به درب مجتمع پتروشیمی 300متربطرف ج پلی نار
براساس مجوز به تاریخ: 17/08/1363

اشتغال: 7 نفر

Cron Job Starts