توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : آیسان گازسهند

مدیر : کاظم کاظمی

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 1100295

شماره مجوز : 24333

تاریخ مجوز : 17/08/1363

کد محصول : 29191370

نام محصول : انواع کولرابی

ظرفیت : 2,000 دستگاه

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)

گروه 4 رقمی : ساخت وسایل خانگی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2930)

سایر محصولات مجوز

29301350

انواع بخاری برقی

10,000 دستگاه

29301410

انواع بخاریهای غیربرقی خانگی

20,000 دستگاه

29301422

اجاق گازهای رومیزی

14,000 دستگاه

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : تبریز
نشانی واحد : تبریز- ج پتروشیمی نرسیده به درب مجتمع پتروشیمی 300متربطرف ج پلی نار
نشانی شرکت : تبریز- ج پتروشیمی نرسیده به درب مجتمع پتروشیمی 300متربطرف ج پلی نار
براساس مجوز به تاریخ: 17/08/1363

اشتغال: 7 نفر