توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : عنایتی - ماشااله

مدیر : ماشاالله عنایتی

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 1301796

شماره مجوز : 31188

تاریخ مجوز : 11/09/1363

کد محصول : 26951123

نام محصول : کفپوش سیمانی -موزائیک

ظرفیت : 15,840 متر مربع

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)

گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)

استان : اصفهان شهرستان : دهاقان
نشانی واحد : اصفهان منطقه سمیرم دهاقان روستای همگین
نشانی شرکت : ندارد
براساس مجوز به تاریخ: 11/09/1363

اشتغال: 5 نفر