توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : علی یار احمدی

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******713


سریال مجوز : 350000000000

شماره مجوز : 69284

تاریخ مجوز : 12/11/1394

کد محصول : 140412305

نام محصول : پسته پاک کنی

ظرفیت : 50 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : -140

استان : فارس شهرستان : سروستان شهر : سروستان
نشانی واحد : خروجی بندر عباس روبروی فلکه سنگی تلفن : 09177906800
نشانی شرکت : فلکه سنگی جنب پادگان شهید عبدالهی منزل شخصی
Cron Job Starts