توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : ایران رنده

مدیر : میکائیل اصل خوبی

تلفن مدیر : *******912

تلفن شرکت : ****637

تلفن واحد : ****637


سریال مجوز : 1117075

شماره مجوز : 5086

تاریخ مجوز : 08/12/1363

کد محصول : 29291760

نام محصول : ماشین الات نجاری

ظرفیت : 195 دستگاه

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)

گروه 4 رقمی : سایر ماشین الات باکاربرد خاص(2929)

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : تبریز
نشانی واحد : تبریز- ج تهران ک متر 7
نشانی شرکت : تبریز- ج تهران ک متر 7
براساس مجوز به تاریخ: 08/12/1363

اشتغال: 40 نفر

Cron Job Starts