توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : پلاستیک کاشان - شرکت

مدیر : علی گلابچی گیلانی

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : *******218

تلفن واحد : *******361


سریال مجوز : 1304719

شماره مجوز : 49255

تاریخ مجوز : 14/12/1363

کد محصول : 25201375

نام محصول : قطعات پلاستیکی تزریقی

ظرفیت : 450 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)

گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)

استان : اصفهان شهرستان : کاشان
نشانی واحد : منطقه صنعتی کاشان کیلومتر 4 جاده تهران
نشانی شرکت : تهران خ قائم مقام ک 10 پ 10
براساس مجوز به تاریخ: 14/12/1363

اشتغال: 30 نفر

Cron Job Starts