نام واحد : سپاگاز - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : ندارد
 • تلفن شرکت :
  0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اصفهان خ امام کیلومتر2.5دست چپ ک مشکین مادی پرتمان
 • تلفن واحد :
  ****332جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : زمانی علویجه-اسداله
 • تلفن مدیر :
  -

نام محصول : گاز اکسیژن

 • سریال مجوز : 1303841
 • شماره مجوز : 109
 • تاریخ مجوز : 05/02/1353
 • کد محصول : 24111111
 • شرح محصول : گاز اکسیژن
 • ظرفیت : 13,500 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • پیشرفت : 100%
  100%

محاسبه آنلاین شاخص‌های مالی سرمایه‌گذاری

 • نرخ بازده داخلی (IRR)
 • نرخ بازده داخلی تعدیل شده (MIRR)
 • ارزش فعلی خالص (NPV)
 • شاخص سودآوری (PI)
 • دوره بازگشت سرمایه (PBP)
 • دوره بازگشت سرمایه متحرک (DPBP)
Cron Job Starts