توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : عبدالرضا کبرایی

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *****342


سریال مجوز : 1500171

شماره مجوز : 6542

تاریخ مجوز : 23/06/1364

کد محصول : 26951118

نام محصول : بلوک دیواری

ظرفیت : 400,000 عدد

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)

گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)

سایر محصولات مجوز

26951122

تیرچه

60,000 متر

26951119

بلوک سقفی

300,000 عدد

استان : کرمانشاه شهرستان : کرمانشاه
نشانی واحد : انتهای خیابان دهخدا روبروی کارخانه باختر بیو شیمی
براساس مجوز به تاریخ: 23/06/1364

اشتغال: 13 نفر