WhatsApp
09033336624
توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1400 می باشد.

نام واحد : زرین معدن آسیا

مدیر : شهرام کدخدایی

تلفن مدیر : *******912

تلفن شرکت : *******882

تلفن واحد : ****238


سریال مجوز : 2108518

شماره مجوز : 118/12250

تاریخ مجوز : 25/04/1391

کد محصول : 13201522

نام محصول : کنسانتره سرب

ظرفیت : 36,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)

گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)

سایر محصولات مجوز

13201523

کنسانتره روی

265,000 تن

استان : زنجان شهرستان : زنجان
نشانی واحد : زنجان شهرک صنعتی تخصصی روی بهره وری8
نشانی شرکت : سعادت آباد بین میدان بوستان و میدان سرو لاک 126 طبقه ‍5 واحد 9

Cron Job Starts