توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : شاه طوسی - حسینعلی

مدیر : حسینعلی شاه طوسی

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******312


سریال مجوز : 1302387

شماره مجوز : 18437

تاریخ مجوز : 25/12/1364

کد محصول : 28121113

نام محصول : مخازن ذخیره سوخت

ظرفیت : 250 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)

گروه 4 رقمی : ساخت انواع تانکر-مخزن وکانتینرهای فلزی(2812)

سایر محصولات مجوز

29191520

مبدلهای حرارتی

250 تن

استان : اصفهان شهرستان : خمینی شهر
نشانی واحد : ک14نجف آبادمقابل لاستیک سپاهان بعدازباسکول ابوذرج ک امید
نشانی شرکت : ندارد
براساس مجوز به تاریخ: 25/12/1364

اشتغال: 6 نفر

Cron Job Starts