توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : شرکت کشت و صنعت سپید قارچ منطقه آزاد ماکو

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 350000000000

شماره مجوز : 99/100/101/13178

تاریخ مجوز : 04/06/1399

کد محصول : 1513412576

نام محصول : انواع شور کنسروی (میوه ها و سبزیجات محافظت شده در آب نمک)

ظرفیت : 50 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : -112

سایر محصولات مجوز

112412364

قارچ و ترافل (دنبلان) (کشاورزی)

100 تن

112412364

قارچ و ترافل (دنبلان) (کشاورزی)

100 تن

1513412576

انواع شور کنسروی (میوه ها و سبزیجات محافظت شده در آب نمک)

50 تن

استان : منطقه آزاد ماکو شهرستان :
نشانی شرکت : کیلومتر 15 پانزده جاده ماکو - تبریز شهرک صنعتی سنگ و صنایع سنگین منطقه آزاد ماکو
Cron Job Starts