توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : ماشین سازی کاوه مبارکه - شرکت

مدیر : ناصر کاویان

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 1301344

شماره مجوز : 24786

تاریخ مجوز : 10/10/1365

کد محصول : 29261414

نام محصول : ماشینهای بافندگی پارچه

ظرفیت : 100 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)

گروه 4 رقمی : ساخت ماشین الات تولید منسوجات -البسه وچرم(2926)

استان : اصفهان شهرستان : مبارکه
نشانی واحد : منطقه صنعتی سه راه مبارکه
نشانی شرکت : ندارد
براساس مجوز به تاریخ: 10/10/1365

اشتغال: 14 نفر

Cron Job Starts