توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : مخمل و ابریشم کاشان - شرکت

مدیر : سیدحسن حسینی

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : *******216

تلفن واحد : **********036


سریال مجوز : 1304980

شماره مجوز : 305355

تاریخ مجوز : 10/03/1354

کد محصول : 17221110

نام محصول : فرش ماشینی

ظرفیت : 1,600,000 متر مربع

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)

گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)

سایر محصولات مجوز

17111410

پارچه های سیستم پنبه ای والیاف مصنوعی

11,500,000 متر مربع

17111417

پارچه مخمل

8,200,000 متر مربع

17121181

رنگرزی -چاپ -تکمیل پارچه های پنبه ای

20,600,000 متر مربع

17121110

رنگرزی انواع نخ

1,000 تن

17111312

نخ پنبه پلی استر

2,000 تن

استان : اصفهان شهرستان : کاشان
نشانی واحد : کاشان کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان 0
نشانی شرکت : تهران خ انقلاب نرسیده به چهارراه ولیعصر ک ش بالاور پ 1
براساس مجوز به تاریخ: 10/03/1354

اشتغال: 704 نفر

Cron Job Starts