توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : مخمل و ابریشم کاشان - شرکت

مدیر : سیدحسن حسینی

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : *******216

تلفن واحد : **********036


سریال مجوز : 1304980

شماره مجوز : 305355

تاریخ مجوز : 10/03/1354

کد محصول : 17111312

نام محصول : نخ پنبه پلی استر

ظرفیت : 2,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)

گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)

سایر محصولات مجوز

17111410

پارچه های سیستم پنبه ای والیاف مصنوعی

11,500,000 متر مربع

17111417

پارچه مخمل

8,200,000 متر مربع

17221110

فرش ماشینی

1,600,000 متر مربع

17121181

رنگرزی -چاپ -تکمیل پارچه های پنبه ای

20,600,000 متر مربع

17121110

رنگرزی انواع نخ

1,000 تن

استان : اصفهان شهرستان : کاشان
نشانی واحد : کاشان کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان 0
نشانی شرکت : تهران خ انقلاب نرسیده به چهارراه ولیعصر ک ش بالاور پ 1
براساس مجوز به تاریخ: 10/03/1354

اشتغال: 704 نفر

Cron Job Starts