WhatsApp
پیام در واتساپ
توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1401 می باشد.

نام واحد : یاشیل سرای ارس

تلفن شرکت : *******414

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 350469000000

شماره مجوز : 13096/ص1400

تاریخ مجوز : 08/06/1400

کد محصول : 112612334

نام محصول : گوجه فرنگی (کشاورزی)

ظرفیت : 50 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

سایر محصولات مجوز

112612339

خیار (کشاورزی)

40 تن

112612346

فلفل شیرین (کشاورزی)

20 تن

113512314

توت فرنگی (کشاورزی)

10 تن

استان : منطقه آزاد ارس شهرستان :
نشانی واحد : منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس-سایت گلخانه ای140 هکتاری -قطعه 16
نشانی شرکت : فاز 2صنعتی -قطعه شماره 359t

Cron Job Starts